OPZuid Bevordering Duurzame Energie

Het programmaonderdeel ‘Bevordering Duurzame Energie’ van OPZuid is open en u kunt tot 25 mei 2020 een project indienen.

Wat zijn de eisen?

Uw project moet innovatief zijn en gericht zijn op de demonstratie of het testen van uw oplossing in een (kleinschalige) praktijksituatie. Het moet gaan om projecten die gericht zijn op de toepassing van koolstofarme technologie in de gebouwde omgeving. Goede plaatsen waar u uw oplossing kunt demonstreren zijn woonwijken, recreatieparken en/of bedrijventerreinen.

U kunt uw project alleen uitvoeren, maar ook samen met partners, zoals andere bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten of een energiebedrijf. Wel moet uw bedrijf in één van de drie zuidelijke provincies gevestigd zijn en het project moet ook in (één van) deze provincies worden uitgevoerd.

 

Waarom zou u subsidie aanvragen?

Naast de financiële ondersteuning van uw geselecteerde project mag u ook het logo van de EU en de provincies Limburg, Zeeland en Noord-Brabant dragen. Dat zal – met de behaalde resultaten van uw tests en demonstratie – imagoversterkend zijn en meehelpen met het openen van deuren van toekomstige gebruikers van uw oplossing.

 

Het financiële plaatje

De maximaal 40% subsidie op uw projectkosten, met een maximum van € 1,5 miljoen per project, zal tevens een significante bijdrage zijn om het project uit te kunnen voeren. Wat moet u daarvoor doen? Een goed projectplan en begroting opstellen dat tot de beste van de ranking van een onafhankelijke commissie behoort.

Wilt u meer informatie over het programma ontvangen of wilt u ondersteuning bij het opstellen van een goed projectplan?

Debby Kauffman

Neem de Stap

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

Debby Kauffman

Consultant

Mail d.kauffman@leap.nlBel 024 711 33 49