OPZuid EFRO-Programma in Zuid-Nederland

EFRO OPZuid

EFRO OPZuid

Zuid-Nederland heeft met het EFRO-programma 2021-2027 (OPZuid) de ambitie uitvoering te geven aan de Regionale Innovatie Strategie Slimme Specialisatie voor programma’s Europese fondsen. Vanuit drie regionale voorlichtingsbijeenkomsten is per eind april een start gegeven aan het nieuwe OPZuid-subsidieprogramma. Vanuit de Europese Commissie wordt een bijdrage gegeven van 105 miljoen euro. Deze middelen komen hiermee beschikbaar voor Zuid-Nederlandse innovatieprojecten die bijdragen aan innovatieve oplossingen binnen de vijf grote maatschappelijke transities in Zuid-Nederland.

De vijf transities zijn:

  • Energie;
  • Klimaat;
  • Grondstoffen;
  • Landbouw & Voeding;
  • Gezondheid.

Deze vijf thema’s sluiten aan op de Green Deal en Europees en nationaal innovatiebeleid. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid te benutten, door samenwerking en kruisbestuiving binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen.

OPZuid (Operationeel Programma Zuid-Nederland) is een subsidieprogramma van de drie zuidelijke provincies: Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De doelstelling van het programma is de regionale innovatiekracht te versterken, met als doel economische en maatschappelijke impact te genereren. Dit houdt in: bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland en mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten.

 

Hoogte subsidie

Per project kan maximaal € 1 miljoen EFRO/ Rijksbijdrage worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie is 35% van de subsidiabele kosten. De thema’s waarop kan worden aangevraagd is wisselend per openstellingsronde.

 

Waarom EFRO OPZuid subsidie aanvragen?

Naast de financiële ondersteuning van uw geselecteerde project mag u ook het logo van de EU en de provincies Limburg, Zeeland en Noord-Brabant dragen. Dat zal – met de behaalde resultaten van uw tests en demonstratie – imagoversterkend zijn en meehelpen met het openen van deuren van toekomstige gebruikers van uw oplossing.

 

Openstellingsdata

  • De eerste openstelling van 2023 is 24 april tot en met 26 mei;
  • De tweede openstelling van 2023 is naar verwachting 2 oktober tot en met 17 november.

 

Specifieke voorwaarden

Voor deze subsidieregeling wordt een tenderprocedure gehanteerd. Hierbij vindt de projectselectie plaats op basis van kwaliteit. Daarnaast is het belangrijk dat de projecten ten goede komen aan het mkb. Bij technologische innovatie dient sprake te zijn van het TRL-niveau 6-9.

Verder is een samenwerkingsverband vereist bestaande minimaal twee samenwerkingspartners. De begunstigden zijn het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, burger coöperaties, intermediaire organisaties, campussen en onder andere valorisatieorganisaties in Zuid-Nederland en daarbuiten met aantoonbare meerwaarde.

 

OPZuid subsidie aanvragen

Zoals beschreven wordt de subsidieaanvraag beoordeeld op basis van kwaliteit, waarbij het van belang is een kwalitatief goede aanvraag op te stellen. Hier helpen wij u graag bij. Bent u nieuwsgierig of heeft u vragen, neem gerust contact met ons op!

Debby Kauffman

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

DEBBY KAUFFMAN

Consultant

Mail d.kauffman@leap.nlBel 024-711 33 49