OPZuid: Europa investeert in innovatiekracht van circulaire economie, logistiek en maintenance in Zuid-Nederland!

Openstelling OPZuid

Vanaf 3 december kunnen er voor projecten, ter versterking en verbreding van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem, subsidies aangevraagd worden. Anders dan bij de eerdere openstelling richt deze tender zich op 3 thema’s: biobased-circular economy, logistiek en maintenance. Het stimuleren van open innovatie door samenwerking tussen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen aan te moedigen staat hierin centraal. Acties worden hiervoor tijdelijk gesubsidieerd via het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) in Zuid-Nederland, ook wel OPZuid.

OPZuid subsidie aanvragen als MKB’er?

Je kunt als MKB’er subsidie aanvragen voor twee projecten:

  1. Stimuleren van marktgerichte samenwerking tussen MKB, grote bedrijven en kennisinstellingen, waarin publieke en private R&D-capaciteit met elkaar wordt verbonden. Voorbeelden hiervan zijn, het opzetten of ondersteunen van living labs, proeftuinen en andere open innovatie-platformen.
  2. Stimuleren van participatie van MKB in samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstellingen die gericht zijn op ontwikkelingstrajecten. Voorbeelden hiervan zijn, het initiëren en faciliteren van businessnetwerken rondom gezamenlijke (innovatie-)thema’s tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Belangrijkste feiten van de openstelling

De openstelling voor het indienen van projecten loopt van 3 december 2018 tot en met 7 juni 2019. Alleen het thema biobased-circular economy sluit eerder, namelijk woensdag 13 maart 2019. Verder moet het project worden uitgevoerd in Noord-Brabant, Limburg of Zeeland en vóór 31 december 2020 zijn afgerond. Ook moet ten minste één MKB’er betrokken zijn bij het project. Per thema is €5 miljoen EFRO-subsidie beschikbaar. Maximaal 35% van de subsidiabele kosten worden gesubsidieerd en een project kan maximaal €1 miljoen EFRO-subsidie verkrijgen. Echter is cofinanciering vanuit de provincies verkrijgbaar.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor extra informatie over deze kansen!

Wij verwachten dat later in 2019 het OPZuid-programma ook geld beschikbaar stelt om de transitie naar een koolstofarme economie te bevorderen.