Productlancering versnellen met Fast Track to Innovation

Productlancering versnellen met de Fast Track to Innovation

Binnen het programma Horizon 2020 kan subsidie worden verkregen voor, veelal, samenwerkende organisaties die werken aan impactvolle, innovatieve projecten. De meeste calls zijn inmiddels gesloten, maar er zijn nog kansen. Zo is het met de specifieke call Fast Track to Innovation mogelijk voor een consortium van ten minste 3 partners (elk uit een andere EU-lidstaat of geassocieerd land) om subsidie te krijgen voor een innovatief product of proces dat een laatste zet nodig heeft naar de markt. Een project duurt maximaal 3 jaar, hierbinnen moet marktintroductie plaatsvinden. Een interessant aspect is dat FTI niet gebonden is aan een specifiek technologisch gebied.

 

Voorwaarden

  • Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door consortia van organisaties van minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers. Elk van de drie deelnemers moet juridisch onafhankelijk zijn en in een andere EU lidstaat of geassocieerde land gevestigd zijn;
  • In elk consortium moet het bedrijfsleven altijd de meerderheid vormen, maar kennisinstellingen en publieke organisaties mogen deel uitmaken van het consortium;
  • Er is veel vrijheid met betrekking tot het onderwerp van innovatie. Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020

 

Belangrijke datums en hoogte van subsidie

Subsidieaanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Het subsidiepercentage bedraagt 70% met een maximale projectsubsidie van € 3 miljoen. In 2020 zijn er nog twee cut-off dates (9 juni en 27 oktober) waarop ingediende voorstellen worden beoordeeld. Na dit jaar lanceert de EU overigens het programma Horizon Europe voor de periode 2021-2027. Gezien de groene ambities van de Europese Commissie zal er nog meer aandacht zijn voor klimaatvriendelijke projecten.

Meer weten?