SLIM-regeling weer geopend in september!

SLIM

Wilt u meer inzetten op scholing en een leven lang ontwikkelen in uw organisatie? Met de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen) kunt u subsidie krijgen voor allerlei projecten op het gebied van scholing en ontwikkeling.

 

Welke projecten zijn geschikt?

De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten projecten:

  1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;
  3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf

De regeling is daarmee heel breed inzetbaar. Met name onder het derde onderwerp komen heel veel verschillende projecten rondom scholing voor SLIM-subsidie in aanmerking. De subsidieverstrekkers noemen daarbij als voorbeelden:

  • Het aansluiten bij een bedrijfsschool of het opzetten of uitbouwen hiervan;
  • Het introduceren van taakroulatie of taakaanpassing, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden ontwikkelen in hun werk;
  • Het ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met de medewerkers, inclusief adviesgesprekken of workshops waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van de vaardigheden van de leidinggevenden hiervoor;
  • Het ontwikkelen van een e-learning programma;
  • Het opzetten en implementeren van een kennis- en leerportaal;
  • De introductie van leerambassadeurs en/of bedrijfsambassadeurs.

 

Ontvang tot € 25.000,- subsidie voor uren en kosten die u investeert in projecten rond leren en ontwikkelen.

 

Doelgroep en subsidiehoogte

De openstelling van september is bedoeld voor het gehele mkb en daarbij is de maximale subsidiehoogte € 25.000,-.
Het kleinbedrijf kan tot 80% subsidie ontvangen op haar uren en andere kosten, het overige mkb 60%. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project € 31.250,- (kleinbedrijf) of € 41.667,- (overig) zijn.

 

SLIM-regeling aanvragen

Aanvragen voor dit tijdvak kunnen worden ingediend van 1 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur. Mocht er in een tijdvak meer aanvragen binnenkomen dan budget beschikbaar is, zal een loting uitgevoerd worden. Vervolgens worden de projecten op basis van lotingsvolgorde beoordeeld.

Leap Subsidie Specialisten

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,

neem contact op met:

BJÖRN VERSTRAATE

Consultant

Mail b.verstraate@leap.nlBel 024-711 33 49