Automotive Industrie: Speelt Nederland in de toekomst een rol van betekenis?

Nederland staat er niet om bekend een land te zijn dat veel auto’s exporteert. Naast DAF, DAF Trucks en de niche spelers Spyker en Donkervoort zijn er niet veel bekende Nederlandse automerken. Hierdoor heeft Nederland niet de naam en faam die Duitsland, Frankrijk en Italië hebben. Toch heeft Nederland al vele jaren een grote inbreng in de Automotive industrie.

Toekomstige uitdagingen in de automotive

De uitdagingen voor de toekomst van de wereldwijde Automotive Industrie liggen op het gebied van Green Mobility en Smart Mobility en juist op deze fronten heeft het Nederlandse bedrijfsleven, – en onze kennisinstellingen, – een prominente positie verworven.

Bij Green en Smart Mobility spelen hightech kennis en innovatie een grote rol. Bij het elektrificeren van voertuigen en het optimaliseren van zowel powertrains als energie-opslagsystemen spelen ICT oplossingen een cruciale rol. Ook bij autonoom rijden en smart mobility services is connectivity tussen voertuigen en hun omgeving van groot belang.

Het Nederlandse bedrijfsleven neemt de leiding in Europa in Smart Mobility en Connected, Cooperative & Automated Driving, door coöperatieve mobiliteit en een systeemaanpak van verkeersmanagement te combineren. TomTom en Astrata zijn vooraanstaand op dat gebied. Vele nieuwe, kansrijke, hightech startups/initiatieven zoals Amber Mobility vinden het levenslicht in Nederland. Jaren van opeenvolgende winst en topposities in de World Solar Challenge van de universiteiten uit Twente, Delft en Eindhoven getuigen als bewijs voor het niveau van de Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van Green en Smart Mobility.

Natuurlijk is de toekomst afhankelijk van de OEM’s in het buitenland, maar Nederland kan nog steeds concurreren met het buitenland omdat we vooruit lopen op het gebied van Smart Industry. Het HighTech Team van Leap was getuige van diverse uitspraken hierover tijdens het Hightech Jaarevent in het Spant begin dit jaar. Bijvoorbeeld Willem van der Leegte, – CEO van de VDL groep, – die het succes van VDL verklaart door de combinatie van handelsgeest en snel flexibel handelen, wat voor een groot deel mogelijk wordt gemaakt door hightech automatisering en digitalisering.

Rol van de overheid voor de Nederlandse Automotive industrie

Wat doet de Nederlandse overheid om deze positie te handhaven of zelfs verder te laten verbeteren?

Een paar maanden geleden heeft Kabinet Rutte III aangegeven ervoor te gaan zorgen dat alle nieuwe auto’s in 2030 zonder uitstoot zijn. Eigenlijk hoeft het kabinet zich hier niet zo druk over te maken. ING publiceerde namelijk eerder al een studie waarin zij voorspellen dat er in 2035 alleen nog maar elektrische auto’s in Europa verkocht zullen worden. Naar verwachting zullen er dan ook geen auto’s meer geproduceerd worden met een verbrandingsmotor die op fossiele brandstoffen werkt.

Om dit in de praktijk waar te maken zullen de oplaad mogelijkheden, accu capaciteit en actieradius van de auto’s sterk moeten worden verbeterd. Nederland zou vooral ten aanzien van het laatste een bijdrage aan de Automotive sector kunnen leveren.

Ook participeert de overheid in Automotive projecten. Als onderdeel van zelfrijdende voertuigen zijn HD kaarten noodzakelijk. Deze geven alle kenmerken van een weg gedetailleerd weer. In het Talking Maps project werken de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de Nederlandse bedrijven V-TRON en AND om 560 kilometer provinciale weg te scannen. Daarmee wil men aantonen dat inspectievoertuigen inderdaad als sensor kunnen dienen en voldoende data kunnen verzamelen voor een goede HD kaart. Ook kan dit aantonen dat die kaart kan helpen bij het efficiënt beheren van de wegen.

Wat zou het kabinet dan nog extra kunnen doen voor de Automotive industrie in Nederland?

Er is blijkbaar genoeg kennis en ervaring die samen aansluiten op de toekomstige ontwikkelingen. Om alle kansen ten volle te benutten en de rol van Nederland in Automotive te vergroten zou Rutte bijvoorbeeld meer nadruk kunnen leggen op het steunen van onderwijs, samenwerkingen kunnen stimuleren tussen bedrijven en/of kennisinstellingen en hij zou innovatie kunnen bevorderen door gerichte steun voor Green en Smart Industry en Mobility te bieden.

Wat kan de overheid nog meer doen om de Automotive industrie steunen?

De overheid kan Smart Industry stimuleren en faciliteren door structurele financiering te bieden. De afgelopen kabinetsperiode is echter wel aandacht besteed aan een Smart Industry agenda, maar specifieke financiering van dat plan, naast de € 165 miljoen sinds 2014 voor Smart Industry Fieldlabs, is nog niet van de grond gekomen. Tijdens het Hightech Jaarevent 2018 werd herhaaldelijk de behoefte aan financiering van Smart Industry initiatieven uitgesproken. Onder andere de aanwezige minister Monica Keizer werd direct aangesproken. Zij beloofde hier vervolgens iets aan te gaan doen.

Vanaf 2020 wordt er wel € 400 miljoen uitgetrokken voor onderzoek. Het is goed dat dit wordt verdeeld over fundamenteel en toegepast onderzoek. Echter, als de overheid groeibeleid wil toepassen in plaats van innovatiebeleid, dan is er zeker 1 miljard euro aan steun nodig. Als de PPS-toeslag naar 50% wordt verhoogd, dan wordt het bedrijfsleven nog meer gestimuleerd om nog meer in pps-verband samen te werken met de kenniswereld. Op deze manier zal de digitalisering van de Automotive industrie, maar ook de rest van de maakindustrie, een kans hebben om zich te handhaven en te versterken.

Bent u door het bovenstaande getriggerd en geïnteresseerd en wilt u meer informatie over steunmaateregelen en trends in de Automotive industrie? Neem dan contact op met Bianca Duiverman of Frank Kiliaan van het HighTech Team van Leap.The Innovation Agency. Omdat wij lid zijn van diverse hightech netwerken en over een divers portfolio van hightech klanten bezitten, zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij kunnen snel schakelen om partijen bijeen te brengen en te assisteren met de financiering van innovaties, waar nodig.

 

Frank KiliaanBianca Duiverman

 

Meer weten?