Subsidie ‘Demonstratie Energie Innovatie’

Ondernemers met nieuwe energieproducten/diensten die klaar voor de markt zijn opgelet!

Voor de tweede keer dit jaar is de DEI (Demonstratie Energie Innovatie) subsidieregeling geopend. Met deze regeling wordt het demonstreren van potentiële innovaties die de Nederlandse economie kunnen versterken (qua omzet, werkgelegenheid, toename van export) gestimuleerd. Dit betreffen bijvoorbeeld producten die uit de prototype fase zijn en in een industriële pilot terecht komen. Met deze subsidie kan de toegevoegde waarde voor de eindgebruiker bewezen worden.

De subsidie wordt berekent op basis van de meerkosten van de investering ten opzichte van een reële referentie-investering. Bijvoorbeeld de meerkosten van de nieuw beoogde machine ten opzichte van nu reeds beschikbare machines met nog beperkte energieprestaties. Een project komt in aanmerking als het op een duurzame manier energie opwekt of juist energie bespaart. Verder moet het project innovatief zijn ten opzichte van de internationale stand van onderzoek en techniek. Het moet dus de Nederlandse kennispositie versterken. Deze pagina geeft je een idee wat voor projecten onder de regeling vallen.

De subsidie is minimaal € 125.000 en maximaal € 4 miljoen per deelnemer. Het subsidiepercentage is afhankelijk van of het project een demonstratie van energiebesparing of het gebruik van duurzame energiebronnen laat zien. Ook het type projectwerkzaamheden en de categorie ondernemer (klein, midden of groot) spelen mee.

Voorstellen kunnen tot en met 24 oktober 2017 worden ingediend. Er is maar een beperkt budget van 20 miljoen euro beschikbaar. Alleen de beste voorstellen komen in aanmerking voor subsidie. Uiteraard helpen onze consultants u graag uw voorstel zo goed mogelijk te formuleren in een subsidieaanvraag. Interesse in deze subsidiekans? Bespreek uw idee met ons en wij geven u een juist advies. Verder zijn wij gespecialiseerd om u te ondersteunen in het totale aanvraagproces en nemen wij ook de totale indiening van een subsidievoorstel voor u uit handen. De contactpersoon voor deze subsidieregeling is: Martijn Bruggeman (Senior Consultant, vestiging Delft)

Tips:

  • Breng in kaart op welke manier het nieuwe product bijdraagt aan de verduurzaming van de Nederlandse huishouding
  • Zoek aansluiting met de context van de Topsector Energie
  • Regel voorafgaand het indienen van een voorstel het eigen deel van financiering

Ter info: De DEI regeling maakt onderdeel uit van een totaal aan regelingen vanuit de Topsector Energie. Met een jaarlijks budget van € 100 miljoen wordt subsidie beschikbaar gesteld voor onderzoeks- en demonstratie projecten op het gebied van energie-innovaties. De regeling wordt vanuit RVO (Rijksdienst van Ondernemend Nederland) gefaciliteerd. Enkel bij RVO kan een subsidieaanvraag worden ingediend.

Meer weten?