Subsidie voor energie-innovatie geopend (Topsector Energie)

De Topsector Energie subsidieregeling (TSE) stimuleert onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rondom duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie. Het bedrijfsleven en kennisinstellingen worden uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan verschillende uitdagingen voor schone en efficiënt opgewekte energie voor het versterken van de Nederlandse economie.

In 2016 stelt het ministerie van Economische zaken € 125 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten middels de TSE subsidieregeling. Het budget is verdeeld over 12 regelingen waarvan 9 regelingen per 1 april 2016 zijn opengesteld. De overige 3 regelingen worden medio mei 2016 gepubliceerd. Iedere regeling heeft zijn eigen doelstellingen en doelgroep. Daarbij worden sommige regelingen beoordeeld middels een first come, first serve systematiek. Andere worden op basis van ingediende projecten binnen een tenderperiode gerangschikt. Ook de subsidiepercentages verschillen per regeling en de fase waarin het project zich moet bevinden kan per regeling afwijken.

Via de door Leap opgestelde TSE kaart is inzichtelijk welke van de 12 regelingen mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Heeft u een projectidee en ziet u aansluiting? Neem dan contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden van de TSE en andere subsidieregelingen.

Meer weten?