Subsidie voor mkb’ers in West-Brabant

Subsidie voor mkb'ers in West-Brabant

Mkb’ers in West-Brabant kunnen subsidie aanvragen voor projecten in de start- of experimenteerfase, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een prototype. Het is mogelijk subsidie 50% subsidie te ontvangen tot een maximum van € 24.999,-. Projecten moeten gericht zijn op het versterken van de innovatiekracht en verduurzaming binnen één van de volgende deelsectoren: maintenance, logistiek, agrofood & biobased, vrijetijdseconomie, creatieve dienstverlening, arbeidsmarkt, circulaire economie en energietransitie.

 

Doelstelling project

De doelstelling van het project moet leiden tot aantoonbaar economisch toegevoegde waarde op ten minste drie van de volgende gebieden:

  1. nieuwe werkgelegenheid;
  2. behoud van werkgelegenheid;
  3.  innovatieve methoden en technieken;
  4.  versterking van de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven;
  5.  verbetering van het vestigingsklimaat;
  6.  stimulering van duurzame ontwikkeling in de regio;

 

Deadline voor indienen van aanvraag

Aanvragen kunnen tot en met 30 november 2020 ingediend worden. Aanvragen worden in behandeling genomen volgens het first come first serve principe. De provincie werkt steeds toe naar een besluitvormingsmoment door de beoordelingscommissie. De commissie komt waarschijnlijk eind juni nog bijeen. Om daar besproken te worden moet een aanvraag half juni zijn ingediend. Het volgende moment dat de commissie aanvragen beoordeelt, zal na de zomer zijn.

 

Gemeentes in West-Brabant

Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert.

Rick de Meijer

Die ene stap nemen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

Rick de Meijer

Consultant

Mail r.demeijer@leap.nlBel 024 - 711 33 49