Subsidie voor opstellen energieadvies

SVM

Voor een energieadvies is tussen de € 400 en € 750 netto aan te vragen (80% van de werkelijke kosten). Wanneer ook de uitvoering van het energieadvies wordt ondersteund, is tot maximaal € 2.500 subsidie aan te vragen. De subsidie wordt alleen uitbetaald wanneer ten minste één genoemde maatregel uit het advies ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

 

De noodzaak om te gaan besparen

Met het Nederlandse klimaatakkoord om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990 en huidige tendens van sterk stijgende energieprijzen de laatste maanden, wordt de noodzaak om te gaan besparen steeds groter.

Om het MKB hierbij te ondersteunen, is sinds enkele maanden de subsidie Verduurzaming MKB (SVM) aan te vragen. De subsidie kan aangevraagd worden door bedrijven:

  • Waarvan het jaarlijkse energieverbruik van een locatie minder is dan 25.000 m3 aardgas en minder dan 50.000 kWh elektriciteit is
  • Er wordt gekeken op niveau van het bedrijfspand, niet de gehele onderneming
  • Zowel een bedrijfspand dat gehuurd of gekocht is komt in aanmerking
  • De onderneming moet onder het MKB vallen

Valt uw onderneming onder de eerder benoemde voorwaarden, dan biedt deze subsidieregeling de mogelijkheid om een gespecialiseerd adviseur in te huren die u adviseert en begeleid in het verduurzamen van de onderneming en/of het wagenpark. Te denken valt aan adviezen over het verbeteren van isolatie en verbeteren van koel- en verwarmrendementen, maar ook het opstellen van een financieringsplan en begeleiding bij de aanbesteding en uitvoering van de maatregelen.

 

Met het Nederlandse klimaatakkoord wordt de noodzaak om te gaan besparen steeds groter.

 

Toegang tot investeringssubsidies

Het advies biedt ondernemers een inzage in de besparingen die te behalen zijn en welke kosten hiermee gemoeid zijn. De te nemen maatregelen vallen in veel situaties bovendien onder alternatieve regelingen, zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) of de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), waarmee de kosten van energiebesparende investeringen verlaagd kunnen worden.

 

Energielabelsprong

Naast dit advies, is het ook mogelijk om een Energie Prestatie Advies Utiliteitsbouw (EPA-U) op te laten stellen. Dit gaat een stap verder dan de rapportage waarvoor de SVM aangevraagd kan worden, en geeft advies hoe het energielabel van een bedrijfslocatie verbeterd kan worden. Komt hieruit dat uw gebouw met minimaal 3 labelstappen verbeterd wanneer het voorgestelde pakket van maatregelen uitgevoerd wordt, dan komt dit pakket van maatregelen in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek, inclusief de kosten voor het op laten stellen van het EPA-U.

Debby Kauffman

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

Debby Kauffman

Consultant

Mail d.kauffman@leap.nlBel 024-7113349