Subsidieregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM)

SLIM subsidie

De SLIM-subsidie aanvragen: welke projecten zijn geschikt?

De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten projecten:

  1.  Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;
  2.  Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;
  3.  Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4.  Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De regeling is daarmee heel breed inzetbaar. Met name onder het derde onderwerp komen heel veel verschillende projecten rondom scholing voor SLIM-subsidie in aanmerking. De regeling noemt als voorbeelden:

  • Het aansluiten bij een bedrijfsschool of het opzetten of uitbouwen hiervan;
  • Het introduceren van taakroulatie of taakaanpassing, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden ontwikkelen in hun werk;
  • Het ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met de medewerkers, inclusief adviesgesprekken of workshops waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van de vaardigheden van de leidinggevenden hiervoor.

DE MAXIMALE SUBSIDIE HOOGTE VOOR INDIVIDUELE SUBSIDIEAANVRAGERS IS €25.000,-. EN VOOR SAMENWERKINGSPROJECTEN ZELFS €500.000,-!

Doelgroep van de SLIM-regeling

De SLIM-regeling is bedoeld voor het gehele mkb. Daarnaast komen werkgevers uit het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie ook in aanmerking. De SLIM-subsidie bestaat uit twee verschillende subsidiemogelijkheden: een mogelijkheid voor individuele aanvragers en een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden.

Voor individuele subsidieaanvragers is de maximale subsidiehoogte €25.000,-. Het kleinbedrijf kan 80% subsidie ontvangen, het overige mkb 60%. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project €31.250,- (kleinbedrijf) of €41.667,- (overig) zijn.

Voor samenwerkingsprojecten is de maximale subsidiehoogte €500.000,-. Het subsidiepercentage is 60% voor alle betrokkenen. Dat wil zeggen dat de totale kosten van zo’n project €833.333,- moeten zijn, om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen.

 

SLIM-regeling aanvragen

  • Individuele projecten voor het mkb kunnen worden ingediend van 2 maart tot en met 31 maart 2021 en van 1 september tot en met 30 september.
  • Individuele projecten voor het grootbedrijf en samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend vanaf 1 juni tot en met 30 juni 2021.

Mochten er in een tijdvak meer aanvragen binnenkomen dan budget beschikbaar is, zal een loting uitgevoerd worden. Vervolgens worden de projecten op basis van lotingsvolgorde beoordeeld.

Leap Subsidie Specialisten

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

BJÖRN VERSTRAATE

Consultant

Mail b.verstraate@leap.nlBel 024 7113349