Subsidies in tijden van de Coronacrisis

Subsidies in tijden van de coronacrisis

De coronacrisis begint steeds meer te drukken op de Nederlandse en wereldwijde economie. Onzeker is of we te maken krijgen met een kortstondige recessie, of juist in een langere neerwaartse spiraal terecht komen. Overheden op regionaal, nationaal en Europees niveau komen dan ook met allerlei mogelijkheden, niet alleen om specifiek een oplossing te vinden voor het coronavirus maar ook meer generieke ondersteuningsmaatregelen. We hebben enkele in het oog springende mogelijkheden voor u samengevat.

 

Regionale mogelijkheden

Op regionaal niveau zijn er diverse subsidieregelingen opengesteld die specifiek gericht zijn op het bestrijden van het coronavirus of de neveneffecten hiervan. Zo heeft de Provincie Gelderland de regeling COVID-19 Sociale Initiatieven opengesteld om bedrijven of particulieren te ondersteunen die activiteiten organiseren om sociale verbinding te bevorderen.

De drie noordelijke provincies hebben geld beschikbaar gesteld om projecten verder te brengen die een bijdrage leveren aan het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis. De meeste regelingen zijn alweer gesloten of bijna uitgeput, maar we informeren u wanneer zich nieuwe kansen voordoen.

 

Nationale mogelijkheden

De RVO biedt bedrijven die te maken hebben met gewijzigde R&D-plannen door de coronacrisis, een extra indienmogelijkheid met betrekking tot de WBSO. Hiermee wordt de projectperiode van reeds ingediende en/of toegekende aanvragen ingekort.

Als u op uiterlijk 31 mei een (vormvrije) aanvraag indient, is het nog mogelijk om in juni extra uren te schrijven of juist uren te schrijven op potentiële nieuwe projecten die door uw huidige aanvraag niet waren gedekt. Als u nu de vervolgaanvraag indient voor de periode juli t/m december en in de loop der tijd toch nog een aanpassing wil doen, dan moet uiterlijk 30 september een vormvrije aanvraag zijn ingediend! De aanvraagperiode van juli t/m december wordt dan ingekort van juli t/m september en een nieuwe aanvraag loopt dan van oktober t/m december 2020.

 

Europese mogelijkheden

Vanuit EUREKA is de call Solutions for COVID-19 ECHO Period – Life Without a vaccine gelanceerd. In dit kader kunnen transnationale onderzoeks- en innovatieprojecten worden ingediend gericht op korte- en middellange termijn oplossingen voor specifieke COVID-19 vraagstukken. Deze call is opengesteld voor bedrijven uit de Eureka-landen Canada, Denemarken, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Spanje en Turkije. De eerste deadline was 15 mei, maar mogelijk volgt er nog een extra openstelling.

Daarnaast komt er specifieke EU-calls vanuit Horizon 2020 om zorg-gerelateerde oplossingen en/of medische technologieën die binnen 24 maanden geïmplementeerd kunnen worden, te ondersteunen. Voorstellen moeten goed duiden hoe wordt bijgedragen aan meer robuuste zorgsystemen in termen van preventie, protectie en behandeling van de maatschappij en COVID-19 patiënten in het bijzonder.

In lijn met de meer generieke maatregel binnen de WBSO om het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen, roepen wij het kabinet en de provincies op om meer middelen ter beschikking te stellen bij de regeling MIT R&D samenwerking. Binnen deze regeling kunnen samenwerkende mkb’ers subsidie krijgen voor innovatieve projecten. Diverse provincies hebben hier al gehoor aan gegeven door extra miljoenen beschikbaar te stellen voor de eerder opengestelde regeling MIT Haalbaarheid.

Bram de Vries

Die ene stap nemen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

Bram de Vries

Managing Consultant

Mail b.devries@leap.nlBel 024 - 711 33 49