Succesvol wereldwijd innoveren

Wereldwijd innoveren

In 2007 las ik het boek The world is flat van Thomas L. Friedman. Deze Amerikaanse journalist beschreef daarin hoe met de ‘afvlakking’ van de wereld een heel nieuw tijdperk
van globalisering was aangebroken. Dankzij de explosie van geavanceerde technologieën hadden kennispools en bronnen zich plotseling over de hele planeet met elkaar verbonden. Hierdoor nivelleerde het internationale speelveld als nooit tevoren, zodat ieder van ons potentieel een gelijke maar ook een concurrent van de ander is.

Wat de meeste bedrijven die nu wereldwijd succesvol zijn typeert, is dat er een cultuur heerst van non-stop experimenteren. Zoals bij innovatieve wereldspelers als Apple en Nike of nationale parels als Adyen en Thuisbezorgd.nl. Omdat veranderingen steeds sneller gaan, moeten bedrijven steeds sneller innoveren. Want overleven is afhankelijk van de mate waarin ondernemingen in staat zijn zich aan te passen aan veranderingen in de markt. De coronacrisis is hier een perfect voorbeeld van. Realiseer je dat de return on investment op productontwikkeling afhankelijk is van besluitvorming in het ontwikkelproces. Door de effecten van innovatieactiviteiten inzichtelijk te maken, kun je weloverwogen keuzes maken.

Als je jouw innovatie maar in twee landen mag uitrollen wegens wet- en regelgeving blijft de impact minimaal.

Noodzaak en topteam

Veel organisaties hebben de ambitie impact te maken. In de samenleving neemt de bewustwording toe om die ambities op duurzame wijze te realiseren. Wanneer dit in een internationale context gebeurt, neemt de impact daarvan toe. Hoe maak je hier een succes van? Naast een klein beetje geluk is de kans je plannen succesvol te realiseren grotendeels afhankelijk van het hebben van een noodzaak, topteam, genoeg impact en voldoende financiering. Met betrekking tot noodzaak moet een organisatie zichzelf afvragen of de innovatie een nice to have of een must have is. Want een must have-product (vaak een disruptief product zoals de mobiele telefoon) is essentieel voor het leven of bedrijf van de klant, terwijl een nice to have-product gemist kan worden. Deze vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden zonder onderzoek. Wel zie ik vaak dat organisaties die structuur hebben en strategisch innoveren, dit onderscheid beter maken. Met een topteam bedoel ik de kwaliteit van het hele team. Je kunt een product immers niet in je eentje Europees uitrollen. De gemiddelde oprichter van een bedrijf heeft vaak ook moeite met een internationale uitrol. Daarnaast versterken samenwerking en kennisdeling de innovatiekracht in de zogeheten triple helix. Kortom, iedereen heeft eigen kwaliteiten maar bedrijven met een complementair topteam zijn succesvoller.

Duurzaam innoveren

Als derde pijler is het belangrijk te onderzoeken of jouw internationale innovatie voldoende impact kan hebben. Want je kunt een fantastisch idee hebben voor bijvoorbeeld een filtratiesysteem voor drinkwater, maar als je jouw innovatie maar in twee landen mag uitrollen wegens wet- en regelgeving, blijft de impact minimaal. Door te kiezen voor duurzaam innoveren en te mikken op brede welvaart, kun je dit soort situaties vaak voorkomen. Want doordat klimaatverandering en aantasting van het milieu een bedreiging vormen voor de hele wereld, bestaat er nu de noodzaak (maatschappelijke) problemen op te lossen én de wereld mooier te maken voor jezelf en toekomstige generaties. De Europese Unie (EU) heeft hiervoor met haar Green Deal een nieuwe groeistrategie ontwikkeld. Deze moet van de EU een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie maken. Hiervoor zijn negen beleidsgebieden opgesteld, waar extra aandacht naar uitgaat. Door duurzaam te innoveren én internationaal impact te maken, kun je hieraan als ondernemer een bijdrage leveren.

Financiering en subsidies

Wanneer de pijlers noodzaak, topteam en impact voldoende in de steigers staan, is het zaak je innovatieplannen met volle passie internationaal uit te rollen. Een soms noodzakelijke versneller hierbij is het verkrijgen van (aanvullende) financiering. Hiervoor is het belangrijk altijd eerst een goede kosten-batenanalyse te (laten) maken. In sommige gevallen valt het kwartje dan de verkeerde kant uit. Realiseer je echter dat er financieringsregelingen in allerlei vormen en maten zijn én dat je vaak van een regeling gebruik kunt maken wanneer je een internationale innovatie hebt in de categorie must-have. Zeker wanneer jouw idee in een van de beleidsgebieden van de Green Deal valt. Onderzoek daarnaast de verschillende parameters van innovatiefinanciering en subsidies. De belangrijkste hiervan zijn: euro’s vs. korting, terugbetalen vs. houden, inspanning vs. resultaat, alleen vs. samenwerking en vooraf vs. achteraf. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. Door ook hiermee gestructureerd te werk te gaan, kom je al snel tot een goed filter waardoor uiteindelijk de juiste (of soms geen) financieringsmogelijkheid overblijft. Heb je een interessante regeling gevonden? Toets dan het projectidee bij de subsidieverstrekker en ga bij groen licht snel aan de slag!

 

bron: globe magazine van evofenedex

Financieringsmogelijkheden

  • De EIC Accelerator ondersteunt disruptieve innovaties met de potentie om internationaal op te schalen door middel van subsidie en/of blended finance;
  • Het Interreg VI-programma is een Europese subsidie voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling;
  • De DHI-regeling (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten) is speciaal voor mkb-bedrijven met internationale ambities;
  • De agROBOfood-regeling is opgericht om innovatieve robottechnologie vanuit het perspectief van de eindgebruiker te demonstreren in een internationale context.
Thomas Boerrigter

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

THOMAS BOERRIGTER

Senior Consultant

Mail t.boerrigter@leap.nlBel 024-7113349