Topsector Energie (TSE)

Het Klimaatakkoord heeft een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met ten minste 49% ten opzichte van 1990. Door middel van innovatie kunnen nieuwe of verbeterde technologieën versneld bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling.

 

Voor wie?

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen, en zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

Binnen de Topsector Energie is er jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie beschikbaar voor innovaties op het gebied van duurzame energieproductie, energiebesparing, flexibilisering van het elektriciteitssysteem (waaronder waterstof), CO2-reductie in de industrie, circulaire economie, en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

 

Regelingen

Middels verschillende subsidie openstellingen biedt de Topsector Energie ondersteuning voor (combinaties van) industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten. Onderstaande subsidieregelingen zijn onderdeel van de Topsector Energie:

Onderstaand een overzicht van verschillende regelingen per fase van een ontwikkeling (onderstaande regelingen vallen niet allemaal onder de Topsector Energie).

TSE
Pim Wischhoff

DIE ENE STAP NEMEN?

We helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

PIM WISCHHOFF

Consultant

Mail p.wischhoff@leap.nlBel 024 711 33 49