Technologie Kring Twente

De Technologie Kring Twente (TKT) is een actief netwerk van zo’n 150 kennis- en technologie-intensieve bedrijven in de regio Twente. Doel van de TKT is het aanjagen van groei en ondernemerschap. En verbindingen leggen: tussen TKT-leden onderling, maar zeker ook met externe partijen. Met de bedoeling om vruchtbare samenwerkingen en clustervorming tot stand te brengen.

Leap is niet alleen sinds jaar en dag TKT-lid, maar heeft samen met de TKT ook het project ‘Hightech uit het Oosten’ opgezet. Dit betrof een gesubsidieerd tweejarig programma waarin bijna 20 innovatieve Twentse ondernemers gezamenlijk werkten aan innovatie in het kader van de regeling Innovatie Prestatie Contracten (IPC), gefinancierd vanuit het Ministerie van Economische Zaken.