Security Delta

The Hague Security Delta (HSD) is een open netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen (een kleine 300 organisaties in totaal) die samenwerken aan innovatieve oplossingen en kennisontwikkeling op het terrein van (cyber)security.

Het hoofddoel van het netwerk is het creëren van maatschappelijk en economisch rendement uit dagelijkse werkzaamheden, initiatieven, triple-helix partijen en programma’s. Dat alles om te komen tot duurzame en efficiënte oplossingen op het gebied van (cyber) security.

De grote kracht van HSD zit hem in het aantoonbaar succesvol begeleiden van projecten en samenbrengen van partijen in tal van sectoren. En in het aanbieden van kennis en best practices aan de hand waarvan de (cyber)security in in ons land naar een steeds hoger niveau wordt getild.