Alleen samen werken we toe naar een innovatiever Europa

Eurostars 3 helpt u daarbij op weg!

Is uw mkb-bedrijf een kartrekker wat betreft innovatieve ontwikkelingen op internationaal niveau? En bent u voornemens om binnenkort met een Europese partner een nieuw project op te zetten om zo een steentje bij te dragen aan een toekomstbestendig Europa? Dan is Eurostars 3 wellicht wat voor u!

Eurostars 3 is een initiatief vanuit EUREKA en de Europese Commissie, waarbij projecten financiële ondersteuning kunnen ontvangen vanuit de nationale overheid van deelnemende landen. Nederland beschouwt intra-Europese samenwerking, als Eurostars 3 partnerland, als een zeer belangrijk thema. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt daarom, verdeelt over 2 calls, jaarlijks zo’n 22 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse bedrijven en instanties die zich hiermee bezig houden.

En de eerste Eurostars 3 call van het jaar is inmiddels bekend! Vanaf 10 februari 2023 tot 13 april 2023 (14:00 CEST) kunt u uw projectplan indienen, en wij kunnen u hier uiteraard bij helpen.

Wie komen er in aanmerking? Internationale consortia met een mkb’er aan het roer!

Eurostars 3 is bedoelt om (kleinere) bedrijven te helpen met het ontwikkelen van marktgerichte technologie. Het doel is de time-to-market van deze nieuwe technologieën te verkorten en de technische risico’s te verkleinen. De verwachting is dat kleine bedrijven zich hierdoor sneller zullen ontwikkelen en groeien in zowel omzet als aantal medewerkers.

 

Het idee hierachter is internationale consortium-vorming ten behoeve van innovatieve oplossingen in elk denkbaar technologiegebied te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld een nieuw product, proces of dienst met civiele toepassingen zijn. De partnerlanden financieren een gedeelte van het gezamenlijke project dat door het consortium wordt uitgevoerd. Daar profiteren de bedrijven en instanties van, maar de landen zelf ook. Samen sta je immers het sterkst.

Dit consortium moet aan een aantal internationale voorwaarden voldoen. Dit zijn:

  1. Het consortium moet geleid worden door een innovatieve Mkb’er uit een Eurostars-land als penvoerder.
  2. Het consortium moet bestaan uit ten minste twee (van elkaar onafhankelijke) entiteiten.
  3. Het consortium moet bestaan uit entiteiten afkomstig uit tenminste twee verschillende Eurostars-landen, waarvan ten minste één land een EU-lidstaat of een Horizon Europe Associated land is.
  4. De begroting van de mkb’er uit een Eurostars-land bedraagt 50% of meer van de totale projectkosten (exclusief onderaannemingskosten).
  5. Geen enkele entiteit of land mag meer dan 70% van de totale projectbegroting verbruiken.
  6. De projectduur mag niet langer dan 36 maanden bedragen.
  7.  Het project heeft een uitsluitend civiel doel.

Zonder Nederlands bedrijf, geen Nederlandse Eurostars 3-subsidie

Naast de internationale voorwaarden vindt Nederland het belangrijk haar eigen ondernemerschap te stimuleren. Het Nederlandse gedeelte van het consortium moet tenminste één Nederlands bedrijf bezitten. Anders gezegd; u bent innovatieve mkb’er dus zéér waardevol. Kennisinstellingen en buitenlandse partijen hebben u nodig om subsidie te verkrijgen, en de subsidieverstrekker heeft u nodig om een project goed te keuren.

Waarmee mag ik samenwerken, en wat kan ik verwachten?

Het maximale subsidiebedrag per project binnen Eurostars 3 (voor alle Nederlandse deelnemers gezamenlijk) is € 500.000,-. De hoogte van de subsidie van andere deelnemers (de niet-Nederlandse partijen) varieert per land. Wij kunnen per casus voor u kijken wat uw internationale partners aan voordeel kunnen verwachten.

De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het type activiteit en deelnemer voor Eurostars 3. Voor de Nederlandse consortiumleden ziet het er als volgt uit:

  • Mkb 50%
  • Groot bedrijf 40%
  • Kennisinstelling 50%

Zoals eerder genoemd moet het consortium bestaan uit twee Eurostars-landen, uiteraard inclusief Nederland.

De volgende deelnemende landen mogen zich óók als Eurostars-land rekenen:

Europese landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Overige partnerlanden: Canada, Zuid-Afrika, Zuid Korea en Singapore.

Partners uit een van de bovenstaande landen zijn dus van harte welkom in uw consortium. Hier zit wel een kanttekening aan. De volgende landen hebben aangegeven dit jaar geen budget voor Eurostars-3 vrij te maken: Noorwegen, Zweden, Griekenland en Israël.

Partners uit deze landen kunnen prima mee doen, ze zullen aan de voorwaarden voldoen. Echter zullen de partners uit deze landen bij de aankomende call wél hun eigen kosten volledig zelf moeten dekken.

Ik ben geïnteresseerd, maar wat nu?

Eurostars-3 is een Europese subsidie, en dat maakt hem ingewikkeld. Uw projectvoorstel zal op kwaliteit, excellentie en impact beoordeeld worden door een panel van experts (het zogenoemde tenderprincipe). Deze dient een minimale score te verkrijgen om een daadwerkelijke aanvraag in te mogen dienen. Zo moet er naar voren komen dat het project ambitieus en tóch haalbaar is.

Dit lijkt allicht wat intimiderend, maar het slagingspercentage is (uitgaande van vorige calls) zo’n 30%. Met een goed project en een goed geschreven projectvoorstel kom je erg ver.

Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen. Wij bezitten de expertise en ervaring om u adequaat te begeleiden. Zo kunnen wij uw project toetsen, u assisteren in het vormen van een consortium en het opstellen/schrijven/indienen van een aanvraag.

Ilson Sanders

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

ILSON SANDERS

Consultant

Mail i.sanders@leap.nlBel 024-711 33 49

Meer weten?