Max. subsidie
per project
€ 200.000
Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
nationaal

MKB Idee


Bent u mkb’er en wilt u, mogelijk in samenwerkingsverband, meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? En ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee.

 

Doel van MKB Idee

Met de MKB Idee subsidie wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers die hen ervan weerhouden te investeren in scholing en ontwikkeling. Projecten richten zich hierbij op één van de volgende thema’s:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

 

“Bijzonder is dat de subsidie 100% van de subsidiabele kosten bedraagt, bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of voor het inschakelen van derden.”

 

Wie kan van MKB Idee gebruikmaken?

Een MKB Idee aanvraag kan worden ingediend door individuele mkb-ondernemingen en door samenwerkingsverbanden waarvan ten minste 65% van deelnemers mkb zijn. De hoogte van de subsidie is 100% van de subsidiabele kosten, wat betekent dat alle kosten die u in het project maakt vergoed worden. De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 25.000,- per deelnemer en maximaal € 125.000,- per deelnemer. In een samenwerkingsverband is de maximale hoogte van de subsidie € 200.000,-.

 

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling MKB Idee zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • Projecten zijn gericht op het wegnemen van belemmeringen op ten minste één van de eerder genoemde thema’s .
  • Projecten moeten het interessanter maken in de toekomst tijd en geld te investeren in scholing en ontwikkeling. Typisch gezien is een MKB Idee-project eenmalig en kan hier een SLIM-traject op volgen.
  • De regeling is expliciet niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het experimenteren met (nog te ontwikkelen) E-learning modules, het ontwikkelen van een leercultuur en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid.
  • Aanvragen kunnen vermoedelijk worden ingediend t/m eind augustus 2020. De beoordeling is op basis van kwaliteit (tenderprincipe), hierbij wordt onder meer gekeken naar originaliteit, opschaalbaarheid en het toepassen van gedragswetenschappelijke inzichten.

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Björn Verstraate

Consultant

b.verstraate@leap.nlBel ons

Ervaringen