Loopduur
Subsidie
20 oktober 2020 tot 19 januari 2021 17.00 uur
Max. subsidie
per project
€ 200.000
Type
Bijdrage
cash
Type
subsidie
nationaal

MKB Idee


Bent u mkb’er en wilt u, mogelijk in samenwerkingsverband, meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? En ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee.

Voor wie is MKB Idee interessant?

MKB Idee is een subsidie voor mkb’ers en samenwerkingsverbanden die belemmeringen rond investeringen in menselijk kapitaal willen wegnemen. In samenwerkingsverbanden dient 65% van de deelnemers een mkb te zijn waar belemmeringen worden aangepakt. Een mkb-bedrijft dat bijvoorbeeld onderwijsmiddelen levert, maar waarbij geen knelpunt wordt opgelost, telt niet mee voor de 65%, maar mag wel deelnemen in het project net zoals niet-mkb bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstellingen.

Doel van MKB Idee

MKB Idee is een regeling die bedoeld is om de leercultuur bij MKB-bedrijven te stimuleren, door belemmeringen weg te nemen bij het investeren in scholing en ontwikkeling van (toekomstig) werkenden. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers die hen ervan weerhouden te investeren in scholing en ontwikkeling. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet voor experimenten met E-learning modules of innovatieve plannen rondom het verbeteren van de leercultuur of duurzame inzetbaarheid.

Het budget in 2020 is € 10 miljoen, waarvan € 2,7 miljoen specifiek is gereserveerd voor (consortia met) kleine ondernemingen. Projecten rondom de volgende thema’s maken de grootste kans op toekenning:

  • Oplossingen die leiden tot meer/beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
  • Bijdrage aan menselijk kapitaal met betrekking tot digitalisering;
  • Bijdrage aan menselijk kapitaal met betrekking tot de klimaat- en energietransitie; of
  • Het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming

 

“Bijzonder is dat de subsidie 100% van de subsidiabele kosten bedraagt. De kosten die u maakt in het project, zowel intern als extern, worden dus geheel vergoed.”

 

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is 100% van de subsidiabele kosten. Dit betekent dat alle kosten die u in het project maakt volledig vergoed worden. Alle kosten die redelijkerwijs gemaakt worden voor het project komen in aanmerking, waaronder interne (loon)kosten en externe kosten.

Elke deelnemer aan het project moet tenminste € 25.000,- aan projectkosten maken, waarbij het subsidiebedrag dus ook op € 25.000 ligt. De maximale projectkosten en subsidie per deelnemer zijn € 125.000,-.

MKB Idee kan zowel individueel, als in een samenwerkingsverband aangevraagd worden.
Het maximale subsidiebedrag voor projecten met één aanvrager is € 125.000,-. Het maximale subsidiebedrag voor samenwerkingsverbanden is € 200.000,-.

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling MKB Idee zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • Projecten zijn gericht op het wegnemen van belemmeringen op ten minste één van de eerder genoemde thema’s of het verbeteren van de leercultuur .
  • Projecten moeten het interessanter maken in de toekomst tijd en geld te investeren in scholing en ontwikkeling. Doorgaans is een MKB Idee-project innovatief en eenmalig en kan er eventueel een SLIM-traject op volgen.
  • De regeling is expliciet niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het experimenteren met (nog te ontwikkelen) E-learning modules, het ontwikkelen van een leercultuur en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid.
  • Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 oktober t/m 15 december 2020. Na deze periode worden alle aanvragen op basis van kwaliteit beoordeeld (tenderprincipe).

In de beoordeling wordt vooral gekeken naar de aansluiting bij de eerder genoemde thema’s, de kwaliteit en innovativiteit van het project en de mate waarin het op te schalen is binnen het mkb.

 

Goede voorbeelden

Afgelopen jaar is aan 47 projecten subsidie toegekend vanuit MKB Idee. Leap heeft drie van deze projecten geschreven. Bekijk bijvoorbeeld eens het project Robot meets Service Engineer 4.0 van onze klant Riwo Engineering, dat op de tweede plaats in de beoordeling van vorig jaar geëindigd is.

Diverse andere voorbeelden zijn te vinden via mkbideenetwerk.nl.

MEER WETEN??

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Björn Verstraate

Consultant

b.verstraate@leap.nlBel ons