MKB Idee


Periode Gesloten
Type
Project
Samenwerking
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
nationaal
| De regeling is gesloten

 

Wilt u graag investeren in het versterken van de kennis en vaardigheden van uw personeel, maar ervaart u daarbij belemmeringen? Merkt u bijvoorbeeld dat het lastig is om de kennis van ervaren medewerkers over te brengen op nieuwe werknemers, of juist dat het lastig is om ervaren medewerkers nieuwe, digitale vaardigheden bij te brengen? De regeling MKB Idee is bedoeld voor projecten waarin oplossingen worden ontwikkeld die dit soort belemmeringen wegnemen.

 

Voor wie is MKB Idee interessant?

MKB Idee is een subsidie voor mkb’ers, die individueel of in samenwerkingsverband belemmeringen rond het investeren in menselijk kapitaal willen wegnemen. 

In samenwerkingsverbanden moet 65% van de deelnemers een mkb’er zijn, die de belemmeringen ervaart die het project op wil lossen. Een mkb-bedrijf dat bijvoorbeeld onderwijsmiddelen levert voor het project, maar geen knelpunten oplost in de eigen organisatie, telt niet mee voor de 65%. Zo’n bedrijf mag wel deelnemen aan het project en subsidie ontvangen, net zoals niet-mkb bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstellingen.

Voor wie is MKB Idee interessant?

MKB Idee is een subsidie voor mkb’ers, die individueel of in samenwerkingsverband belemmeringen rond het investeren in menselijk kapitaal willen wegnemen. 

In samenwerkingsverbanden moet 65% van de deelnemers een mkb’er zijn, die de belemmeringen ervaart die het project op wil lossen. Een mkb-bedrijf dat bijvoorbeeld onderwijsmiddelen levert voor het project, maar geen knelpunten oplost in de eigen organisatie, telt niet mee voor de 65%. Zo’n bedrijf mag wel deelnemen aan het project en subsidie ontvangen, net zoals niet-mkb bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstellingen.

Wat is het doel van MKB Idee?

MKB Idee is een regeling die bedoeld is om de leercultuur bij mkb-bedrijven te stimuleren, door belemmeringen weg te nemen bij het investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers die hen ervan weerhouden te investeren in scholing en ontwikkeling. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet voor experimenten met E-learning modules, Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality of andere innovatieve plannen rondom het verbeteren van de leercultuur 

Het totaal beschikbare budget is € 7 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen specifiek is gereserveerd voor (consortia met) kleine ondernemingen. Projecten rondom de volgende thema’s maken de grootste kans op toekenning:

 • Oplossingen die leiden tot meer/beter inzetbaar personeel in technische en ICT-sectoren;
 • Bijdrage aan menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
 • Bijdrage aan menselijk kapitaal met betrekking tot de klimaat- en energietransitie; of
 • Het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

 

“Bijzonder is dat de subsidie 100% van de subsidiabele kosten bedraagt. Alle kosten die u maakt in het project worden dus geheel vergoed.”

 

Wat is de hoogte van de MKB Idee subsidie?

De hoogte van de subsidie is 100% van de subsidiabele kosten. Dit betekent dat alle kosten die u in het project maakt volledig vergoed worden. Alle kosten die redelijkerwijs gemaakt worden voor het project komen in aanmerking, waaronder alle interne (loon)kosten en externe kosten voor partners of leveranciers.

Elke deelnemer aan het project moet tenminste € 25.000,- aan projectkosten maken. In dat geval ligt  het subsidiebedrag dus ook op € 25.000. De maximale projectkosten en subsidie per deelnemer zijn € 125.000,-.

MKB Idee kan zowel individueel, als in een samenwerkingsverband aangevraagd worden. Het maximale subsidiebedrag voor projecten met één aanvrager is € 125.000,-. Het maximale subsidiebedrag voor samenwerkingsverbanden is € 200.000,-.

 

Voorwaarden subsidie MKB Idee

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling MKB Idee zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • Projecten zijn gericht op het wegnemen van belemmeringen op ten minste één van de eerder genoemde thema’s of het verbeteren van de leercultuur.
 • Projecten moeten het interessanter maken om in de toekomst tijd en geld te investeren in scholing en ontwikkeling. Doorgaans is een MKB Idee-project innovatief en eenmalig en kan er eventueel een SLIM-traject op volgen.
 • Projecten zijn gericht op het verbeteren van de leercultuur bij de bedrijven die betrokken zijn in het project. Het project mag niet uitsluitend gericht zijn op het oplossen van knelpunten bij bedrijven of organisaties buiten het project. Ook is het niet bedoeld voor het oplossen van grote maatschappelijke problemen, zoals een tekort aan technisch geschoold personeel. Een project mag wel gericht zijn op het omgaan met zo’n maatschappelijk probleem door de partners in het project.
 • De regeling is expliciet niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen. Het kan bijvoorbeeld wel worden ingezet voor het experimenteren met (nog te ontwikkelen) E-learning modules, of het experimenteren met nieuwe technologie om de leercultuur in het bedrijf te ontwikkelen en verbeteren.

In de beoordeling wordt vooral gekeken naar de aansluiting bij de eerder genoemde thema’s, de kwaliteit en innovativiteit van het project en de mate waarin het op te schalen is binnen het mkb.

 

Goede voorbeelden

Leap heeft in de afgelopen jaren meerdere projecten geschreven, waarvoor subsidie is toegekend vanuit MKB Idee. Bekijk bijvoorbeeld eens het project Robot meets Service Engineer 4.0 van onze klant Riwo Engineering, dat in 2019 op de tweede plaats geëindigd is, of het project De Praktijk Academie van onze klant Fitter Nederland B.V. uit 2020.

Diverse andere voorbeelden zijn te vinden via mkbideenetwerk.nl.

 

Leap helpt met de MKB Idee subsidie

Nu heeft u alle informatie tot u op kunnen nemen over de MKB Idee subsidie. Om een nog beter beeld te geven hoe het zou zijn om een samenwerking met ons aan te gaan, delen wij met trots onze referenties van klanten. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Total Reality: ‘’Tot Leap ons in 2017 benaderde waren subsidies voor ons eigenlijk een blinde vlek. Deden wij niets aan. Wisten wij niet veel of in elk geval veel te weinig van. Natuurlijk, wij hadden daar in principe best zelf werk van kunnen maken, maar wij zijn inmiddels heel blij dat wij daar niet aan zijn begonnen. In een innovatieve branche als de onze, maakt Leap dus het verschil tussen potentieel kansrijke projecten wel of niet goed van de grond te krijgen.’’

Lees hier ook het verhaal van Timeff: ‘’Leap is vooral een klankbord voor ons. Ik vertel over onze plannen en aan de hand daarvan kijkt Leap welke subsidies mogelijk zijn. En als ze onze plannen niks vinden, zeggen ze dat ook gewoon. Het leuke is dat ze precies begrijpen wat ik bedoel. Ik praat snel en veel en zet het liefst zo min mogelijk op papier. Leap weet mijn technische ideeën perfect om te zetten in een goed onderbouwde subsidieaanvraag.’’

Bent u geïnteresseerd om nog meer referenties te lezen van onze klanten? Bekijk dan ook zeker het verhaal van RIWO. Een samenwerking waar wij erg trots op zijn!

MKB Idee aanvragen?

Wilt u de MKB Idee-regeling aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Maak een afspraak

Björn Verstraate

Managing Consultant

Direct bellen

Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

Heeft u nog vragen?

Neem contact op! Wij staan voor u klaar.

Neem contact met ons op

Wilt u innoveren, groeien of gewoon eens een ander paar ogen naar uw subsidie- innovatie-inspanningen laten kijken? Neem dan nu contact met ons op!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  Björn Verstraate

  Managing Consultant

  Of bel direct!
  +31 (0)24 711 33 49

  Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

  Over Leap 

  Wij zijn Leap. The Innovation Agency. Wij zijn een adviesbureau die gespecialiseerd is in subsidies, financiering en innovatie voor Nederlandse technologiebedrijven. Met onze branchespecifieke en strategische aanpak behalen wij voor u het maximale rendement uit innovatiefinanciering en subsidies. Samen zorgen we voor een maximale innovatiekracht van uw onderneming!

  Met grote passie voor technologie en innovatie en een team van gedreven consultants, brengen wij relevante subsidiemogelijkheden in beeld en benutten wij deze op regionaal, nationaal en Europees niveau. Onze consultants spreken de taal van uw onderneming én zijn bekend met het subsidielandschap en bijpassende wet- en regelgeving. Door middel van strategisch onderzoek en een subsidie roadmap zetten wij sterke en volledige aanvragen neer die zorgen voor een hoge slagingskans en toegekende subsidies. Wij zorgen uiteraard voor een goede borging van deadlines en administratieve vereisten. Met een aantoonbaar (internationaal) trackrecord kunnen wij ook u helpen bij het verzilveren van het maximaal subsidiepotentieel.

  Naast MKB Idee kunnen wij u ook helpen met advies en aanvraag van de Innovatiebox, MIT-subsidie, WBSO-subsidie en meer!