Artificial Intelligence: Komende 7 jaar een overheidsinvestering van 1 miljard euro

De term Artificial Intelligence (AI) kan met veel ontwikkelingen worden geassocieerd. Veel bedrijven zijn daarom aan het ontdekken wat AI voor hen kan betekenen. Voor een hoop van deze bedrijven heeft de technologie daadwerkelijk een grote toegevoegde waarde. Wij zien echter ook dat het wordt ingezet als ’buzzword’, om een innovatieve identiteit in de markt te claimen.

Wij zijn op dagelijkse basis in gesprek met bedrijven om te praten over hoe zij deze Artificial Intelligence technologie in de praktijk inzetten. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van image recognition software voor het detecteren van specifieke kankersoorten door het herkennen van weefselmonsters, maar ook de ontwikkeling van slimme chatbots om uiteenlopende vragen te kunnen beantwoorden op een menselijke manier.

Binnen Nederland – maar ook vanuit Europa – wordt het thema AI steeds belangrijker. Het komt dan ook steeds vaker terug in innovatieprogramma’s. Zo is het een voornemen van de Nederlandse overheid om de komende 7 jaar 1 miljard euro in de ontwikkeling van AI te steken.

Daarnaast wordt een bijkomstige investering van nog eens 1 miljard euro verwacht door een groep van zo’n zestig bedrijven, verenigd in de zogeheten AI-Coalitie (een verbond van onder andere VNO-NCW, MKB-Nederland, het ministerie van EZK, TNO, Topteam Dutch Digital Delta, IBM, Philips en FME).

Het Dutch Digital Delta netwerk heeft AI zelfs opgenomen als een van de sleuteltechnologieën binnen Nederland. Dutch Digital Delta is een nationaal platform voor het ICT-bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap, met het doel “Connect and create”.

De technologie wordt inmiddels in toenemende mate gestimuleerd vanuit overheidsinstanties. Zo heeft RVO enkele oproepen binnen het SBIR (Small Business Innovation Research) gedaan voor diverse AI-toepassingen. Leap heeft daarbij eerder dit jaar bijvoorbeeld “The Future Firefighters” succesvol begeleid bij een offerte voor de oproep Artificiële intelligentie voor de publieke diensten. Deze offerte is gericht op de ontwikkeling van een Artificial Intelligence Disaster Advisor (AIDA).

Verder wordt er bijvoorbeeld ook in samenwerking met Dutch Digital Delta middels de MIT-regeling (Mkb Innovatiestimulering Topsectoren) financiële steun geboden aan AI-projecten. Ook in Europa wordt de technologie breed gedragen. Het Horizon2020 programma kent verschillende openstellingen waarin wordt gevraagd om Artificial Intelligence oplossingen voor bijvoorbeeld het creëren van slimme ziekenhuizen, maar ook oplossingen in de bouw.

De technologie wordt inmiddels in toenemende mate gestimuleerd vanuit overheidsinstanties. Zo wordt er bijvoorbeeld in samenwerking met Dutch Digital Delta middels de MIT-regeling (Mkb Innovatiestimulering Topsectoren) financiële steun geboden aan AI-projecten. Ook in Europa wordt de technologie breed gedragen. Het Horizon2020 programma kent verschillende openstellingen waarin wordt gevraagd om Artificial Intelligence oplossingen voor bijvoorbeeld het creëren van slimme ziekenhuizen, maar ook oplossingen in de bouw.

Al met al zien veel mensen en bedrijven de potentie van de technologie. Komende jaren is er een taak weggelegd voor het bedrijfsleven in combinatie met kennisinstellingen en de overheid om Artificial Intelligence ook in de praktijk te bewijzen; van hippe term, naar gevalideerde technologie.

In dit proces zijn verschillende stadia te onderscheiden waaronder de technische haalbaarheid van de technologie, de ontwikkelingsfase – waarbij echt code wordt geschreven –  en eventueel het opzetten van een samenwerking met een andere organisatie om naar de markt te gaan. Dergelijke projecten vormen bij uitstek mooie uitgangspunten om (subsidie)kansen te benutten.

Leap heeft inmiddels al voor veel van haar klanten de subsidiekansen op AI-gebied in kaart gebracht. Zowel voor toepassingen binnen nieuwe domeinen, als voor de daadwerkelijke ontwikkeling van AI-technologie zijn subsidiekansen. Hierbij is echter wel belangrijk om de techniek te kunnen doorgronden, onderscheid te maken tussen beide vormen en vervolgens aansluiting te vinden binnen de beschikbare programma’s. Team ICT & Digitale Innovatie van Leap begeleidt u graag hierbij en kan u helpen bij het verzilveren van kansen op subsidiegebied.

Bent u bezig met de ontwikkeling van software op het gebied van Artificial Intelligence? Benut u hierbij alle mogelijke financiële instrumenten om deze ontwikkeling te ondersteunen?

Neem contact op met Team ICT & Digitale Innovatie om de mogelijkheden op het gebied van subsidie te verkennen. Heeft u al subsidie aangevraagd? Geen probleem! Wij kijken graag middels een second opinion of alles optimaal geregeld is.