Blog: Subsidies en ICT een haat-liefdeverhouding?

Subsidie aanvragen - Leap subsidieadvies

Je hoeft maar een willekeurige nieuwspagina te bezoeken om een betoog te vinden over dat de ontwikkeling van software ervoor gaat zorgen dat er vernieuwing gaat plaatsvinden in een sector, of dat deze zelfs compleet wordt overgenomen door een IT-systeem. Of het nu gaat over robotisering in de zorg of industrie, het vervangen van kennisintensief werk door een algoritme, of het aanbieden van diensten in plaats van producten, iedere keer komt de opmars van IT in de markt om de hoek kijken. Het is dan ook niet vreemd dat een groot deel van de bekendste merken en rijkste bedrijven in de wereld op dit moment softwarebedrijven zijn. Maar ook als je kijkt naar de lijst met meest innovatieve bedrijven van 2016 volgens Fast Company maken softwarebedrijven hier een groot deel van uit.

 

ICT in de BV Nederland

Niet alleen wereldwijd is er veel aandacht voor softwareontwikkeling en wordt de innovatiekracht van deze bedrijven geroemd, ook in Nederland is de overheid zich al geruime tijd ter degen bewust van de potentie die ICT voor de BV Nederland te bieden heeft. Dutch Digital Delta heeft becijfert dat er in de komende jaren ca. 37.000 ICT vacatures bijkomen in Nederland alleen, dat Nederland behoord tot de top van de wereld op het gebied van digitale economie en netwerkgereedheid en dat het aandeel ICT in 2012 al 5% van het BBP uitmaakte (dat in de jaren daarna alleen maar gestegen). Als je deze cijfers bekijkt dan lijkt het niet meer dan logisch dat er vanuit zowel het bedrijfsleven als de beleidsmatige kant veel aandacht is voor deze sector.

 

ICT in het topsectorenbeleid

Sinds de bekendmaking van het topsectorenbeleid in 2012 werd duidelijk dat het denken in zuilen niet altijd een sinecure is. Voor de meer traditionele sectoren is het relatief eenvoudig om een afbakening te formuleren en bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties te groeperen. Maar met de meer modernere sectoren als ICT of bio based wordt het “hokjesdenken” bemoeilijkt. Deze sectoren kun je als losstaande sectoren beschouwen, zoals werd gedaan om de belangrijkheid voor de economie van deze sectoren aan te tonen. Echter, als je kijkt naar de innovatieagenda’s van de verschillende sectoren benoemen zij ook allemaal thema’s gelieerd aan ICT, automatisering en/of softwareontwikkeling. Met dit in het achterhoofd is uiteindelijk besloten om de ICT sector niet de status toe te kennen van topsector maar deze integraal deel uit te laten maken van de overige topsectoren waarin de specifieke, voor die sector relevante, thema’s benoemd worden.

 

ICT en financieringsmogelijkheden

Maar hoe zit het met de financiering van uw innovatie? Als u het bovenstaande leest dan lijkt het erop dat het vinden van financiering van een ICT-innovatie niet lastig kan zijn, immers is de sector van belang voor de BV Nederland en in vrijwel alle sectoren wordt innovatie met behulp van ICT genoemd. Nadeel van deze erkenning is dat zowel de bedrijven als het beleid over één kam geschoren wordt in publicaties of “publieke wijsheden”. Gelukkig vormt ICT voor veel mensen steeds minder een zogenaamde “black-box” en kan men zich ook steeds beter een voorstelling maken van de daadwerkelijke waarde van de innovatie. Je ziet dit bijvoorbeeld terug in de WBSO-regeling, waarbij er steeds beter de focus op het technische knelpunt moet worden gelegd en het niet meer volstaat om puur te spreken over “user stories” of gewenste functionaliteiten. Maar ook binnen het topsectorenbeleid dient u duidelijk te kunnen maken hoe uw innovatie bijdraagt aan bijvoorbeeld de lokale beleidsregels of strategieën.

 

Leap ICT Sectorteam

Zowel de overheid als de ondernemer hebben hun eigen visie op innovatie en ondernemerschap. Een innovatie is immers nog geen business en een productidee hoeft niet per definitie te passen in het beleid van de overheid. Binnen Leap zijn we ons bewust van deze verschillen. Dit stelt ons in staat om dagelijks een brug te slaan tussen overheid en bedrijfsleven. Met andere woorden, wij plaatsen de innovatie van de ondernemer in een kader dat de overheid begrijpt en wij nemen de overheid mee in de hokvrije wereld van ICT innovatie. Als je dit doet vergroot je de kans dat deze twee werelden elkaar (gaan) begrijpen.

Wij plaatsen de innovatie van de ondernemer in een kader dat de overheid begrijpt en wij nemen de overheid mee in de hokvrije wereld van ICT innovatie.

Zelf kunnen wij natuurlijk dan niet achter blijven en is ons er alles aan gelegen om de geslagen brug in stand te houden en verder uit te breiden. 2017 staat voor ons in het teken van dit laatste. Wij hebben lang gezocht naar een manier om het bruggenbouwen tussen financiering en project te kunnen verbreden en denken hierin de oplossing te hebben gevonden door te gaan verbinden. Daarnaast geloven wij dat u als specifiek type bedrijf een consultant verdient die begaan is met uw type ontwikkeling. Het is wat kort door de bocht te veronderstellen dat een webontwikkelaar tegen vergelijkbare problematiek aanloopt als een embedded software ontwikkelaar. Of dat u als data scientist met dezelfde knelpunten zit als cloud architect. Daarom hebben wij een unieke dienstverlening ontwikkeld (waar we u spoedig meer over zullen melden) die gericht is op specifieke technologiedomeinen, te weten:

  • Business & Webdesign
  • Application Development Services
  • Data & Integration Services
  • Embedded Software
  • Infrastructure Services

Onder de naam Leap ICT Sectorteam brengen wij onze specialisten uit de drie Leap vestigingen samen in een team dat kennis, kunde en ervaring kan delen en voor u kan gebruiken bij het realiseren van uw project. Wij breiden hiermee onze ervaring en specialisme uit en zijn het team dat uw ICT project kan ondersteunen. Hierbij beperken wij ons niet tot het verzorgen van financieringsaanvragen, maar kunt u ook denken aan consortium ontwikkeling, matchmaking, of inzicht in uw aansluiting op het strategisch beleid. Wij geloven hiermee onderscheidend te zijn en de eventuele haat-liefdeverhouding die u met de financiering van uw project heeft te kunnen verbeteren.

 

Heeft u interesse?

Houd de website van Leap in de gaten, want in de komende weken zullen wij steeds meer informatie gaan delen omtrent de dienstverlening en de evenementen die wij als sectorteam zullen gaan organiseren. Heeft u nu al een dringende vraag over het financieren van uw ICT-project? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze ICT Sectorteam leden:

Thomas Boerrigter, Tim van Breda, Simon Zomerdijk

Meer weten?