De Innowwide-regeling voor uw Internationale marktavontuur!

Bent u een innovatieve Europese MKB-onderneming die droomt van internationaal succes? Grijp dan nu de kans met de enerverende Innowwide-regeling! Deze regeling is speciaal ontworpen om Europese MKB’ers te stimuleren bij het ondernemen op wereldwijde markten met baanbrekende oplossingen. Door het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie in samenwerking met een buitenlandse partij, vergroot u de acceptatiegraad van uw innovatieve oplossingen buiten Europa. Dit is uw uitgelezen kans om uw bedrijf naar nieuwe hoogten te tillen!

De huidige call is geopend sinds 25 juli en sluit op 17 oktober 2023. Voor deze call is er budget beschikbaar om maar liefst 70 Market Feasibility Projects (MFP’s) te financieren, elk met een subsidiebedrag van €60.000. Dit is een wereldwijde en open oproep, zonder specifieke geografische of thematische focus. En goed nieuws! De oproepen zullen naar verwachting jaarlijks doorgaan tot ten minste 2027, dus u heeft volop kansen om deel te nemen aan deze subsidieregeling.

De evaluatieresultaten worden verwacht in februari 2024, met de voorbereiding en ondertekening van de subsidieovereenkomst in maart 2024. Dit betekent dat de goedgekeurde MFP’s in april 2024 van start kunnen gaan. Aarzel dus niet en ga ervoor!

Wie komt in aanmerking?

Innovatieve MKB’s (uit een EU-lidstaat of een met Horizon Europe geassocieerd land), inclusief starters, uit alle sectoren die willen concurreren en zaken willen doen op nieuwe en opkomende markten wereldwijd. Wees er wel van bewust dat slechts één voorstel per MKB-kandidaat is toegestaan.

Wat houdt het project in?

De MFP’s zijn voorlopige technische, markt-, juridische en/of sociaaleconomische beoordelingen die bedoeld zijn om de haalbaarheid van uw internationale en innovatieve bedrijfsoplossing binnen nieuwe en opkomende wereldwijde waardeketens te valideren. Bovendien kunnen MFP’s ook dienen als de voorbereidende fase voor toekomstige internationale onderzoeks- en innovatieprojecten met lokale tegenhangers in het doelland, die u op korte of middellange termijn wilt uitvoeren.

Hoe moet het consortium eruit zien?

Bij het opzetten van uw project is het van cruciaal belang om ten minste één buitenlandse partij uit het focusland als onderaannemer bij het project te betrekken. Uw haalbaarheidsstudie moet zich richten op een buitenlandse markt als proefmarkt, waar een vernieuwende technologie, product of dienst in nauwe samenwerking met de lokale partij zal worden ontwikkeld en getest. Dit biedt een fantastische gelegenheid om uw oplossingen te valideren en uw internationale netwerk uit te breiden.

Wat zijn de criteria?

Uw voorstel zal worden beoordeeld op drie belangrijke pijlers: Excellence (30%), Impact (40%), en Kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering (30%). Zorg ervoor dat u uw voorstel nauwkeurig afstemt op deze criteria om uw kansen op succes te vergroten.

De financiële ondersteuning

De subsidie bedraagt een vast bedrag van €60.000, wat maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten (personeel, verbruiksgoederen, uitrusting, uitbesteding, overige) omvat. Met andere woorden, zorg ervoor dat de totale subsidiabele kosten minimaal €86.000 bedragen, aangezien het resterende deel dat niet door de subsidie wordt gedekt, gefinancierd moet worden door de aanvrager. Bij goedkeuring van uw voorstel ontvangt u 70% van de subsidie (€42.000) aan het begin van het project, en de overige 30% na indiening en goedkeuring van het eindverslag na afronding van het MFP.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Co-creatie en voorbereidende werkzaamheden op het gebied van technologiegebruik (diensten voor innovatie en technologieoverdracht), marktonderzoek (desk- en veldonderzoek) behoren tot de essentiële activiteiten. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om optioneel zakelijke prospectiereizen en promotiemateriaal gericht op technologievalorisatie binnen uw MFP op te nemen, zolang dit beperkt en verantwoord is.

Thomas Boerrigter

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

THOMAS BOERRIGTER

Managing Consultant

Mail t.boerrigter@leap.nl024-711 33 49

Meer weten?