Opening ESF-Regeling Duurzame Inzetbaarheid 2014-2020

Medewerkers productief, gemotiveerd en gezond houden, is een grote uitdaging in elke organisatie. Deze uitdaging wordt alleen maar groter door onder meer de verhoogde pensioenleeftijd en de snelle (technologische) veranderingen op de werkvloer.

De overheid stelt daarom vanaf 14 november 2016 de subsidieregeling “ESF-Regeling, Duurzame Inzetbaarheid” open. Hiermee wil men projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid stimuleren.

Projectvoorbeelden ESF Regeling

  • Hoog ziekteverzuim: Een verzekeraar kampt met hoog ziekteverzuim. Een kostbare kwestie. Er is een extern adviseur ingeschakeld om het verband tussen werkzaamheden en het ziekteverzuim te onderzoeken. De aanbevelingen zijn met behulp van de extern adviseur geïmplementeerd.
  • Gebrek aan motivatie: Een snelgroeiend ICT-bedrijf kent een turbulente periode. Een veranderende bezetting binnen het management heeft een negatieve weerslag op het personeel. In samenspraak met de het personeel is de vinger op de zere plek gelegd, een plan opgesteld en geïmplementeerd om het tij in de positieve zin te keren.
  • Arbeidstijdenmanagement: Binnen een productiebedrijf werkt men in ploegendiensten. Deeltijdwerken, minder nachtdiensten draaien en ruim op voorhand verlof aanvragen is niet mogelijk. Met behulp van een extern adviseur is een nieuwe planningsmethodiek ontwikkeld en geïmplementeerd.

ESF Regeling aanvragen

Mocht je een project willen starten op het gebied van de duurzame inzetbaarheid, dan toetsen wij deze graag op subsidiemogelijkheden.

Meer weten? Klik hier

Meer weten?