Europees subsidieprogramma LIFE is open!

LIFE-subsidie

Het LIFE-programma is het belangrijkste Europese subsidieprogramma op het gebied van milieu-, energie- en klimaatbeleid.

Dit jaar start de EU met een nieuw LIFE-meerjarenprogramma

Het nieuwe programma heeft een subsidiebudget van € 5,4 miljard, maar liefst € 2 miljard meer dan de afgelopen periode.

 

Toets nu je projectideeën voor de nieuwe subsidiecalls met als deadline november 2021!

Nadruk op milieu-, energie- en klimaatinnovatie

Met LIFE is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten die passen in het Europese beleid voor een van de volgende vier deelprogramma’s:

  • Natuur & Biodiversiteit;
  • Circulaire economie en kwaliteit van leven;
  • Klimaatmitigatie- en adaptatie.
  • Hernieuwbare energie.

Het subsidiepercentage is 60% van de totale projectkosten. De EU is nadrukkelijk op zoek naar projecten tussen de 1 en 3 miljoen euro subsidie (vanaf 1,8 miljoen euro projectkosten).

De calls voor traditionele projecten (deelprogramma’s 1 t/m 3) zijn opengesteld tot 30 november 2021, 17.00uur. De CET-calls (deelprogramma 4) zijn opengesteld tot 12 januari 2022, 17.00uur.

 

Innovatieve projecten met Europese impact

Elke organisatie in de EU kan een LIFE-subsidie aanvragen. Het programma richt zich op innovatieve projecten die op Europees niveau een flinke klimaat-, energie-, of milieu impact hebben. Gezien de variëteit van de thema’s en omdat de slaagkans wordt bepaald door de kwaliteit van het project is onze ervaring dat het verstandig is om alvorens met een aanvraag te starten het projectidee (tijdig) te laten toetsen. Twijfel dan ook niet om nu al uw project aan ons voor te leggen!

Bianca

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,

neem contact op met:

Bianca Duiverman

Senior Consultant

Mail b.duiverman@leap.nlBel 024-711 33 49