Fast Track to Innovation en het MKB Instrument

Na de zomer hebben bedrijven uit de High Tech Sector weer de mogelijkheid om een projectvoorstel in te dienen voor een bijdrage uit Europa. In dit artikel gaan we in op twee Europese Horizon 2020 programma’s: de Fast Track to Innovation Pilot (FTI) en het MKB Instrument. Voor beide programma’s kunnen in de herfst projecten worden ingediend, waarbij wordt opgemerkt dat voor het FTI programma dit voorlopig de laatste mogelijkheid is, omdat daarna de pilot gestopt wordt.

Fast Track to Innovation

FTI is een bijzonder aantrekkelijk programma voor innovatieve bedrijven omdat het (product) ontwikkelingen steunt die dicht tegen de markt zitten. Een van de voorwaarden is dat de ontwikkeling reeds bewezen is en voor een succesvolle marktintroductie nog gecommercialiseerd en/of gedemonstreerd/gevalideerd  moet worden in een reële markttoepassing. Potentiële afnemers en gebruikers van de ontwikkeling zullen op basis van de uitkomsten van het project sneller een onderbouwde beslissing nemen over de aanschaf van de nieuwe technologie/producten.

FTI-projecten mogen aansluiten bij elke maatschappelijke uitdaging van de EU, maar moeten daarop wel een grote impact hebben.

Het gaat om projecten en werkzaamheden van maximaal 3 jaar, die door minimaal 3 en maximaal 5 partners uit het bedrijfsleven worden uitgevoerd. De gemiddelde projectomvang is 2,5 miljoen euro, waarvan maximaal 70% kan worden gesubsidieerd. De laatste call sluit op 25 oktober van dit jaar.

MKB  instrument

Het MKB instrument is in het leven geroepen om de bijdrage van het Europese MKB-bedrijven aan het behalen van de doelstellingen van de EU te vergroten. Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf kunnen alleen, of met partners, projecten uitvoeren die aansluiten op specifieke thema’s en/of technologiegebieden. De EU geeft in Werkprogramma’s van het programma aan waarop zij de nadruk van ontwikkelingen wil hebben. Voor de herfstperiode zijn dat onder andere nanotechnologie, advanced materials en advanced processing technologieën, biotechnologie, ruimte technologie en ICT-oplossingen voor de gezondheidszorg.

Het charmante van het programma is dat het 3 fasen kent. De eerste fase betreft het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de technische en/of commerciële risico’s. Voor een vast bedrag van € 50.000 moet de onderneming binnen 6 maanden een uitgebreid businessplan schrijven. Daarna kan in een tweede fase het businessplan uitgewerkt en gerealiseerd worden. De derde fase omvat het ondersteunen van de ondernemer met het aantrekken van kapitaal en commercialisatie. Elk jaar kunnen op 4 momenten projecten worden ingediend, de eerstvolgende twee sluiten op 7 september en 9 november.

De tweede fase is bedoeld om ontwikkelingsprojecten van TRL 4 naar TRL 9 te brengen in maximaal 24 maanden. Dat wil zeggen van een bewezen concept via een doorontwikkeling tot een werkend prototype dat gedemonstreerd kan worden. De activiteiten zijn dus gericht op het op industriële schaal brengen van een technische ontwikkeling. In de tweede fase worden de activiteiten en kosten voor 70% gesteund met een maximum van 2 miljoen subsidie. Projecten moeten uiterlijk op 13 oktober ingediend worden bij de EU.

Succesvolle innovatieprojecten

Leap heeft inmiddels met succes verschillende innovatieprojecten van klanten weten te versnellen door projectfinanciering toegekend te krijgen vanuit het Horizon 2020-programma. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van deze programma’s. Doe dit spoedig wanneer u nog mee wil doen aan de tender die op 7 september sluit.

Meer weten?