Innovatieve landbouwsubsidies in Overijssel

Binnen de provincie Overijssel zijn momenteel twee nieuwe opstellingen van landbouwsubsidies. Aanvragen van de regelingen kan tot en met 6 april en worden in behandeling genomen door middel van een tender. Een goede, duidelijke beschrijving van uw innovatie is dus van belang voor een succesvolle aanvraag.

Regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw

De regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw is bedoeld voor de fysieke investeringen

  • die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen, of;
  • die zorgen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Het moet passen binnen de thema’s van Agro & Food zoals meerwaardecreactie, verminderen van marktfalen, een geringer grondstofverbruik, klimaatmitigatie/adaptatie, de verbetering van het dierenwelzijn, etcetera. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag moet tussen de € 50.000,- en € 300.000,- bedragen voor een succesvolle goedkeuring.

Regeling Samenwerking voor innovaties in de landbouw

De regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden, die werken aan innovaties voor in de landbouw. Afhankelijk van de activiteiten varieert het subsidiepercentage tussen de 25% en 100% subsidie. Maximum bedrag is € 250.000,-.

De subsidie kan worden verstrekt voor:

  • de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband;
  • het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie, of;
  • het uitvoering van een innovatieproject.

Aan het samenwerkingsverband dient minimaal één landbouwer deel te nemen.

Wilt u gebruik maken van een van deze landbouwsubsidies? Neem dan contact op met Leap. Wij helpen en begeleiden u in het complete subsidie traject voor een succesvolle aanvraag. Maar wij staan ook voor u klaar voor het aanvragen van andere subsidies zoals mkb idee.

Meer weten?