100% subsidiabele kosten vergoed bij MKB Idee

MKB idee

Bent u mkb’er en wilt u (samen met anderen) meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw (toekomstig) personeel en ervaart u hierbij belemmeringen? Werk dan mee aan oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met MKB Idee. MKB Idee is een subsidie voor mkb’ers en samenwerkingsverbanden die belemmering rond investeringen in menselijk kapitaal willen wegnemen. In samenwerkingsverbanden dient 65% van de deelnemers een mkb te zijn waar belemmeringen worden aangepakt. Een mkb-bedrijft dat bijvoorbeeld onderwijsmiddelen levert, maar waarbij geen knelpunt wordt opgelost, telt niet mee voor de 65%, maar mag wel deelnemen in het project net zoals niet-mkb bedrijven, brancheorganisaties en kennisinstellingen.

 

SUBSIDIABELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

Projecten om belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen zijn subsidiabel. Uw project moet daarbij een bijdrage leveren aan een van de volgende punten:

  • Het oplossen van belemmeringen die leiden tot meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
  • Menselijk kapitaal met betrekking tot digitalisering;
  • Menselijk kapitaal met betrekking tot de klimaat- en energietransitie; of
  • Het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming;

Diverse soorten projecten kunnen worden gesubsidieerd, hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan activiteiten rond:

  • Het ontwikkelen van e-learning modules
  • Het opzetten van een gezamenlijke expertisecentrum met andere mkb’ers in de sector
  • Het ontwikkelen van een intern kennisplatform en/of feedbacksysteem
  • Een experiment met een nieuwe leermethode binnen een samenwerkingsverband
  • Het opzetten een innovatieve bedrijfsschool

 

HOOGTE SUBSIDIE EN SUBSIDIABELE KOSTEN

100%! van de (subsidiabele) kosten voor een MKB Idee project worden vergoed tot een maximum van € 200.000,- . De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 per deelnemer en maximaal € 125.000,- per deelnemer.

 

INDIENINGSTERMIJN EN SUBSIDIEVERSTREKKING

Mogelijkheid tot indienen is er van 20 oktober 2020 tot 19 januari 2021 17.00 uur. Een onafhankelijke adviescommissie adviseert over de rangschikking van de aanvragen waarbij de hoogst scorende projecten subsidie ontvangen.

Joris Sibbel

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

JORIS SIBBEL

Consultant

Mail j.sibbel@leap.nlBel 0247113349