Leap dient eerste subsidieaanvraag 2019 in voor Stichting Holland Instrumentation

Leap is 2019 voortvarend begonnen! Op 2 januari hebben we namens Stichting Holland Instrumentation (HI) de eerste subsidieaanvraag van dit jaar ingediend. Deze subsidie is inmiddels ook al toegekend en bedraagt € 490.000,-!

Het betreft een aanvraag voor het programma ‘’Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland’’. De provincie wil met deze regeling het organiserend vermogen versterken van regionale netwerken die zijn gericht op innovatie.

HI bouwt aan het innovatieve netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden die zich op hightech richten. Leap is al enkele jaren actief betrokken bij het netwerk van HI. We zijn dan ook trots dat we dit subsidietraject hebben mogen uitvoeren.

Met de subsidie heeft HI als doel het hightech-ecosysteem in Zuid-Holland verder te versterken en zichtbaarder te maken. Dit door tijdens de events samenwerkingen met betrekking tot innovatieve activiteiten tussen ondernemingen en andere organisaties binnen het cluster verder te stimuleren.

Zelf ook een aanvraag indienen?

Leap helpt u graag bij het indienen van een aanvraag voor een subsidie. Neem hiervoor contact op met een van onze consultants via +31 (0)24 711 33 49.

Meer weten?