Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een MKB-onderneming!

SLIM

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met maatregelen, experimenten en regelingen moedigt de overheid het ontwikkelen tijdens de loopbaan aan o.a. met de SLIM-subsidie.

Noodzaak om een leven lang te ontwikkelen

De Rijksoverheid stimuleert leren en ontwikkelen van volwassenen om verschillende redenen:

  • De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen ervoor in de plaats. Denk aan het maken van apps, het programmeren van robots of de ontwikkeling van nanotechnologie.
  • Er is een tekort aan menskracht in sommige sectoren. Zoals de zorg, onderwijs, ict en techniek.
  • Sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, is leren en ontwikkelen extra belangrijk geworden. Door het corona-virus verdwijnt of verschuift werk. Het is dus noodzakelijk dat werkenden zorgen dat ze breed inzetbaar zijn. Zodat ze in hun eigen sector kunnen blijven werken of naar een andere sector kunnen overstappen.
  • Bedrijven en organisaties verspreiden zich steeds meer wereldwijd. En de concurrentie neemt toe, ook internationaal. Bij reorganisaties is voor sommige werknemers dan geen plaats meer. Daarom is het nog belangrijker om van beroep en branches te wisselen om zeker te zijn van werk.
  • De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Daarom is het voor iedereen belangrijk om goed overweg te kunnen met bijvoorbeeld taal, rekenen en computers.

 

Wilt u ook meer inzetten op scholing en een leven lang ontwikkelen in uw organisatie? Leap ondersteunt u met het aanvragen van de SLIM-subsidieregeling (Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in MKB-ondernemingen).

Twee verschillende subsidiemogelijkheden

De SLIM-subsidie bestaat uit twee verschillende subsidiemogelijkheden: een mogelijkheid voor individuele aanvragers en een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden. Voor individuele subsidieaanvragers is de maximale subsidiehoogte € 25.000,-. Het kleinbedrijf kan 80% subsidie ontvangen, het overige mkb 60%. Voor samenwerkingsprojecten is de maximale subsidiehoogte € 500.000,-. Het subsidiepercentage is 60% voor alle betrokkenen.

De SLIM-subsidieregeling is heel breed inzetbaar. Er zijn een viertal activiteiten waarop kan worden ingediend:

  1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;
  3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Vaak zien we dat verschillende activiteiten gecombineerd worden binnen één SLIM-aanvraag. Onderstaand de specifieke klantcase van PCV Group.

Van Human Resource Management naar Human Capital Management

Technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Dit heeft tot gevolg dat de houdbaarheid van kennis korter wordt. In een markt waar capabele technici schaars zijn, is het behouden van werknemers én het ontwikkelen van hun kennis en kunde zeer waardevol voor de organisatie. Onze klant PCV Group loopt ook tegen dit probleem aan. Werknemers zijn, zoals voor zo veel bedrijven, het kapitaal van PCV. Zeker in een onvoorspelbare omgeving gekenmerkt door: stringenter wordende klanten, technologische ontwikkelingen en een krappe arbeidsmarkt is het een wens (en noodzaak) om de leercultuur, het HR- en organisatiebeleid verder te optimaliseren en ontwikkelen, van Human Resource Management naar Human Capital Management. Leap heeft voor PCV Group succesvol de SLIM-subsidieregeling aangevraagd waardoor zij €25.000,- subsidie ontvingen om onder begeleiding van Mazars HR Services een nieuwe leercultuur te ontwikkelen.

Pim Wischhoff

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

PIM WISCHHOFF

Senior Consultant

Mail p.wischhoff@leap.nlBel 024 711 33 49