SLIM-subsidie voor een leven lang leren en ontwikkelen

Nieuwe openstelling SLIM-subsidie

Om leren en ontwikkelen van medewerkers in het mkb te stimuleren is in april de nieuwe SLIM-subsidieregeling gelanceerd. Inmiddels heeft Leap al meer dan 70 aanvragen voor deze regeling ingediend. Hierdoor hebben veel van onze klanten € 24.999,- subsidie toegekend gekregen voor hun projecten op het gebied van leren en de ontwikkeling van medewerkers in de eigen onderneming.

In september kan er opnieuw worden ingediend voor deze subsidieregeling! Wilt u komend jaar ook inzetten op een leven lang ontwikkelen in de organisatie?

Dan kunnen we een aanvraag indienen zodat u 60% (middelgrote onderneming) tot 80% (kleine onderneming) van uw kosten vergoed krijgt!

 

Mogelijkheden

Interessant is dat binnen projecten zowel eigen uren (interne loonkosten) als externe kosten voor subsidie in aanmerking komen. Projecten binnen een viertal thema’s kunnen tot € 24.999,- subsidie ontvangen:

 

Thema 1

Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt.

  • Breng bijvoorbeeld in kaart welke kennis en vaardigheden er zijn en welke moeten worden ontwikkeld om de komende jaren een voorsprong op de concurrentie te krijgen of behouden.

 

Thema 2

Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming.

  • Breng bijvoorbeeld in kaart waar medewerkers staan en op welke gebieden zij zich willen ontwikkelen (door middel van nieuwe verantwoordelijkheden, trainingen, etc.).

 

Thema 3

Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen tijdens het werk.

  • Onder dit thema is alles mogelijk, zo lang het leren en de ontwikkeling van medewerkers in de organisatie bevordert. Ontwikkel bijvoorbeeld e-learningmodules of ander opleidingsmateriaal, implementeer een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken, verbeter de leercultuur of verbeter de organisatiestructuur voor een leven lang innoveren.

 

Thema 4

Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

  • Via dit thema kan subsidie worden verkregen voor het begeleiden van leerlingen in de derde leerweg. Hij vult daarmee de regeling Praktijkleren aan, die zich richt op praktijkleerplaatsen in BOL en BBL-trajecten.

 

Openstelling en deadline

De aankomende aanvraagperiode loopt vanaf 1 september tot en met 30 september en is tevens de laatste van dit jaar. In 2021 worden weer nieuwe openstellingen verwacht.

 

Budget

Voor de aankomende aanvraagperiode is € 14,5 miljoen gereserveerd. Hiermee is ruimte voor tenminste 580 goedgekeurde aanvragen.

 

Doelgroep

De SLIM-regeling is bedoeld voor het gehele mkb.

Leap Subsidie Specialisten

Die ene stap nemen?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

Björn Verstraate

Consultant

Mail b.verstraate@leap.nlBel 024 - 711 33 49