Oost-Nederland investeert wederom fors in innovatieve bedrijven

De komende periode wordt er door de provincies Gelderland en Overijssel 6,5 miljoen euro geïnvesteerd in innovatieve projecten. Daarmee laten de provincies Gelderland en Overijssel zien dat ze blijven inzetten op groei door innovatie en dat die groei met name wordt verwacht van MKB-ondernemingen.

Tenderronde

De nieuwe tenderronde van het OPOOST-programma is op 5 juli ingegaan. Dit is het gezamenlijke subsidieprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel waaraan ook het Rijk en de EU (via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling – EFRO) bijdragen. Het doel is dat meer MKB-bedrijven in Oost-Nederland meer omzet halen uit nieuwe producten. De totale hoeveelheid subsidiegeld die de beide provincies, Rijk en EU alleen al dit jaar met dit programma in de regionale economie investeren is zo’n 50 miljoen euro. Daar tegenover staat een investering van het bedrijfsleven van zo’n 70 a 100 miljoen euro.

Koolstofarme Innovatie

Vanwege het belang van Koolstofarme Innovatie voor een toekomstbestendige samenleving, hebben de beide provincies ervoor gekozen een deel van het beschikbare budget alleen aan dergelijke innovaties te besteden.  Zodoende zijn er afzonderlijke budgetten voor ‘Algemene Innovatie’ en ‘Koolstofarme Innovatie’. Deze laatste categorie moet leiden tot een nuttiger en efficiënter gebruik van onze hulpbronnen en de uitstoot van CO2 verminderen.  Eerdere tenders en openstellingen binnen het OPOOST-programma hebben laten zien dat er in de regio meer algemeen innovatieve projecten zijn dan er budget beschikbaar is. Echter, voor het thema Koolstofarme Innovatie blijkt minder interesse te zijn van Gelderse en Overijsselse bedrijven dan men zou verwachten. De budgetten voor dit thema blijven daarom onderbenut of lang beschikbaar. Goede projecten rondom dit thema zijn dan ook zeer welkom bij het programma.

Voor de nieuwste tenderronde wordt gezocht naar een samenwerkingsproject van minimaal twee MKB-ondernemingen (en andere MKB-ondernemingen en/of grote bedrijven) waarbij 35% subsidie over de projectkosten kan worden verleend tot een maximum van € 200.000,-. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 5 juli 2016 tot en met 1 september 2016. Direct aansluitend verwachten wij nog een tender voor relatief grote innovatieprojecten waarvoor tussen de € 250.000,- en € 1.500.000,- subsidie beschikbaar is per project.

Succesvolle innovatieprojecten

Leap heeft inmiddels met succes verschillende innovatieprojecten van klanten weten te versnellen door projectfinanciering toegekend te krijgen vanuit het OPOOST-programma. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van het OPOOST-programma voor u, of bekijk hier onze factsheet. Doe dit spoedig wanneer u nog mee wil doen aan de tender die op 1 september sluit.

Meer weten?