Filter

nieuws

Subsidie voor mkb'ers in West-Brabant

Subsidie voor mkb'ers in West-Brabant

Bent u mkb'er in West-Brabant en werkt u aan verduurzaming en versterking van innovatiekracht? Lees nu verder en ontdek of uw project voor deze subsidie in aanmerking komt.

Read more
Productlancering versnellen met Fast Track to Innovation

Productlancering versnellen met Fast Track to Innovation

De subsidieregeling Fast Track to Innovation ondersteunt innovatieactiviteiten die dicht bij de markt staan bij het veroveren van de markt. Lees meer over uw mogelijkheden.

Read more
SLIM samenwerken bij scholing en ontwikkeling van medewerkers

SLIM samenwerken bij scholing en ontwikkeling van medewerkers

Tot en met 30 juni is het nog mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een samenwerkingsverband dat zich inzet op scholing en een leven lang ontwikkelen in de organisatie. Ontdek de SLIM-regeling.

Read more
Openstelling subsidieregeling Praktijkleren

Openstelling subsidieregeling Praktijkleren

Bedrijven die in het studiejaar 2019-2020 begeleiding hebben verzorgd aan leerlingen, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, kunnen vanaf 2 juni subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de begeleiding.

Read more
Subsidies in tijden van de Coronacrisis

Subsidies in tijden van de Coronacrisis

De coronacrisis begint steeds meer te drukken op de Nederlandse economie. Lees nu welke uit het oog springende mogelijkheden door de verschillende overheden worden aangeboden.

Read more
Corona-overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers

Corona-overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers

Het Kabinet heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld aan overbruggingskrediet voor start-ups, scale-ups en mkb'ers. Aanvragen kan vanaf 29 april. Ontdek uw mogelijkheden.

Read more
Extra indienmogelijkheid WBSO door Coronacrisis

Extra indienmogelijkheid WBSO door Coronacrisis

RVO heeft in verband met de Coronacrisis een nieuwe indienmogelijkheid voor de WBSO aangekondigd. Aanvragen hiervoor dienen uiterlijk 30 april ingediend te worden. Lees dus snel verder!

Read more
EIC - openstelling mei Green Deal call en vrouwenquotum

EIC - openstelling mei Green Deal call en vrouwenquotum

Bent u werkzaam bij een internationaal georiënteerd, innovatief bedrijf met de ambitie om te groeien? Het mkb-instrument EIC Accelerator (voorheen SME instrument) van Horizon 2020 ondersteunt het zeer innovatieve mkb met het opschalen en naar de internationale markt brengen van een nieuw product, proces of dienst.

Read more
Topsector Energie (TSE)

Topsector Energie (TSE)

Werkt u aan een duurzaam project om de economische groei te stimuleren? Kijk dan snel of de Topsector Energie een passende subsidie biedt.

Read more
Met een vliegende start uit de crisis: MIT-samenwerkingsproject

Met een vliegende start uit de crisis: MIT-samenwerkingsproject

Ziet u als mkb'er kansen om in samenwerkingsverband te werken aan technologische vernieuwingen? De MIT-regeling stimuleert de ontwikkeling van nieuwe, onderscheidende producten en processen binnen de Nederlandse topsectoren.

Read more