Filter

nieuws

Wat is er nodig aan innovatieve oplossingen voor efficiënte landbouw en voedselproductie?

Wat is er nodig aan innovatieve oplossingen voor efficiënte landbouw en voedselproductie?

Nederland is als tweede landbouwexporteur van de wereld een agrarisch succesverhaal. Maar onze bodem raakt steeds verder uitgeput, de biodiversiteit verschraalt en de bevolking neemt toe. Het roer moet om. Maar hoe?

Read more
BIK-afdrachtvermindering: voordeel op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen

BIK-afdrachtvermindering: voordeel op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen

Profiteer van extra financieel voordeel met de BIK-afdrachtvermindering op uw investering in nieuwe bedrijfsmiddelen. Lees nu meer over deze nieuwe regeling.

Read more
Prinsjesdag 2020: Subsidiepercentage van de WBSO fors verhoogd!

Prinsjesdag 2020: Subsidiepercentage van de WBSO fors verhoogd!

Het WBSO-percentage stijgt in 2021 naar 40%! Lees nu meer over deze en alle andere aankondigingen van Prinsjesdag 2020.

Read more
Maak kennis met Jussi Vuopionperä

Maak kennis met Jussi Vuopionperä

Op 1 september is @Jussi Vuopionperä als consultant begonnen bij Leap. Jussi zal zich vanuit kantoor Enschede bezig gaan houden met onze mooie IT-klanten, u zult hem snel ontmoeten!

Read more
Verwachtingen Prinsjesdag 2020

Verwachtingen Prinsjesdag 2020

Op 15 september is het weer Prinsjesdag en dan worden de begrotingsplannen voor 2021 bekend gemaakt. Zoals vrijwel elk jaar zijn enkele plannen uitgelekt en het lijkt het erop dat het fiscaal aantrekkelijker gaat worden om te investeren in innovatie!

Read more
Subsidies voor menselijk kapitaal en een leven lang ontwikkelen

Subsidies voor menselijk kapitaal en een leven lang ontwikkelen

Er is een sterk groeiende hoeveelheid regelingen op het gebied van menselijk kapitaal, scholing en een leven lang ontwikkelen. Wij hebben voor u zeven actuele regelingen helder op een rij gezet.

Read more
Nieuwe subsidiekans voor verduurzaming van Gelderse bedrijven

Nieuwe subsidiekans voor verduurzaming van Gelderse bedrijven

Voor Gelderse ondernemers die de komende jaren willen investeren in verduurzaming van de eigen productie heeft de Provincie Gelderland sinds kort een nieuwe subsidieregeling beschikbaar gemaakt. Lees verder en ontdek deze subsidiekans.

Read more
Tot en met 16 september nog subsidie voor Praktijkleerplaatsen

Tot en met 16 september nog subsidie voor Praktijkleerplaatsen

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt tot 2023 subsidie beschikbaar voor het aanbieden van praktijk- of werkleerplaatsen. U kunt nog t/m 16 september uw aanvraag voor deze subsidie indienen. Lees hier meer over de subsidie Praktijkleren.

Read more
SLIM-subsidie voor een leven lang leren en ontwikkelen

SLIM-subsidie voor een leven lang leren en ontwikkelen

Om leren en ontwikkelen van medewerkers in het mkb te stimuleren is in april de nieuwe SLIM-subsidieregeling gelanceerd. Leap heeft al meer dan 70 aanvragen ingediend en veel van onze klanten hebben € 24.999,- subsidie toegekend gekregen. Lees nu meer over de nieuwe openstelling.

Read more
Leven lang leren met Leap

Leven lang leren met Leap

In mijn linkerraam zie ik de dauw nog boven het gras hangen en in mijn rechterraam de koeien grazen op het platteland. Ik ben gearriveerd op de eindbestemming: Beverly Reutum. De plek waar we met de consultants van Leap een communicatietraining mogen volgen. 

Read more