Prinsjesdag 2017: Innovatiestimulering blijft essentieel voor duurzame economische groei

Vanmiddag heeft zijne majesteit de koning zijn jaarlijkse troonrede uitgesproken tijdens Prinsjesdag 2017. Zoals gebruikelijk heeft het (demissionaire) kabinet daarin de Miljoenennota voor 2018 bekend gemaakt. Belangrijkste conclusie uit de Miljoenennota is dat het kabinet de duurzame economische groei blijft stimuleren. Dit doen ze door onder andere de fiscale- en subsidieregelingen voor R&D te handhaven. Hieronder geven wij de verwachtingen over de WBSO en overige stimuleringsmaatregelen in 2018.

WBSO in 2018

De kosten van de WBSO-regeling nemen jaarlijks toe, door stijgende R&D-lonen, -kosten en uitgaven. Ook stijgen de kosten doordat de totale hoeveelheid van in Nederland uitgevoerde R&D toeneemt. Om de budgetoverschrijding van 2016 te compenseren, wordt het totale WBSO-budget in 2018 met € 42 miljoen verlaagd tot € 1.163 miljoen.

De minister van Economische Zaken, Henk Kamp, stelt voor om de WBSO-regeling aan te passen aan het beschikbare budget door de WBSO-parameters te veranderen. Het voorstel is om het percentage van de eerste schijf te verlagen van 32% naar 31% en van de tweede schijf van 16% naar 14%. De minister schrijft verder dat ook andere aanpassingen mogelijk zijn. Het kabinet stelt in november de parameters voor de WBSO-regeling in 2018 definitief vast.

MIT-regeling in 2018

De kansrijke MIT-regeling wordt ook in 2018 in samenwerking met de provincies uitgevoerd. Uit de evaluatie van de regeling in 2017 is gebleken dat de MIT-regeling in zijn opzet slaagt, effectief en doelmatig is en wordt gebruikt door een verscheidenheid aan MKB’ers. Voor het kabinet redenen genoeg om de hoogte van de totale jaarlijkse bijdrage te handhaven.

Invest-NL

Vanuit het Ministerie van Economische Zaken, Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking en Financiën wordt een agentschap genaamd Invest-NL opgericht. Het doel van Invest-NL is om ondernemers die op zoek zijn naar financiering voor investeringen in Nederland en uitbreiding van hun activiteiten op buitenlandse markten te ondersteunen. Ondernemers kunnen bij Invest-NL terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s.

Big data, blockchain en cybersecurity

Het Ministerie van Economische Zaken zet in op samenwerking rond de ontwikkeling van nieuwe technologieën als big data en blockchain. Tegelijkertijd zorgen snelle digitale veranderingen voor nieuwe uitdagingen voor ondernemers. Het kabinet stelt vanaf 2018 daarom structureel 26 miljoen euro beschikbaar voor cybersecurity. Hiervan is 2,5 miljoen euro per jaar bestemd voor een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen. Dit centrum helpt ondernemers hun eigen cybersecurity te organiseren en zet zich in voor het tegengaan van cyberspionage en andere vormen van cybercrime.

Bent u benieuwd wat de gevolgen zijn voor u in 2018? Neem dan contact op met een van onze consultants of bel +31 (0)24 711 33 49

Meer weten?