Leap over prinsjesdag 2023: Investeren in een duurzaam en welvarend Nederland

Elektrisch laden

Halverwege september verzamelden tout politiek zich weer in Den Haag voor een belangrijk jaarlijks moment: Prinsjesdag 2023! Ook voor het komende periode staan ingrijpende plannen klaar: de subsidiespecialisten van Leap blikken terug op Prinsjesdag en kijken vooruit naar wat er allemaal staat te veranderen. Leest u mee?

GLOBALE EERSTE INDRUK PRINSJESDAG 2023

Investeren in de toekomstige economie en het klimaat, zowel door de overheid als het bedrijfsleven, is noodzakelijk om Nederland leefbaar, welvarend en concurrerend te houden. Naar verwachting herstelt de economie zich in de tweede helft van 2023, waarna de groei in 2024 doorzet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) investeert komende jaren extra in verduurzaming en digitalisering. Dat is essentieel voor de financiële weerbaarheid van alle Nederlanders, een sterk bedrijfsleven maar ook om voortgang te blijven boeken met de uitvoering van de gestelde klimaatdoelen en de energietransitie.

INVESTEREN IN ONDERNEMERSCHAP, INNOVATIE EN ECONOMISCHE VEILIGHEID

De aangescherpte plannen hebben ook op het gebied van subsidies invloed. Naast een koopkrachtpakket, investeert het kabinet gericht in ondernemerschap, innovatie en economische veiligheid. Zo is het budget van de innovatieregeling WBSO Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk incidenteel en structureel verhoogd. Met deze regeling kunnen ondernemers onderzoek doen naar nieuwe innovaties en ideeën sneller ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten.

Ook is er voor Nederlandse startups die de potentie hebben om te kunnen doorgroeien naar scale-up extra budget beschikbaar. EZK draagt € 100 miljoen bij aan het zogenoemde European Tech Champions Initiative (ETCI). Met deze financiering kunnen innovatieve Nederlandse bedrijven het tekort aan scale-ups inlopen. Het kabinet blijft via het Nationaal Groeifonds (€ 20 miljard) met publieke investeringen de vernieuwing en duurzame groei van onze economie bevorderen via de bestaande projecten en met een vierde toekenningsronde in 2024.

VERDUURZAMING EN ENERGIESYSTEEM

Het kabinet heeft dit voorjaar een klimaatpakket aangekondigd om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Deze maatregelen zijn verwerkt in de begroting en het belastingplan voor 2024. Met de begroting voor 2024 stelt het kabinet voor om het Klimaatfonds € 11,8 miljard toe te kennen. Met de toekenningen uit het Klimaatfonds wordt onder meer geïnvesteerd in benodigde energie-infrastructuur voor het toekomstige energiesysteem, opschaling van duurzame energie en waterstof en verduurzaming van de industrie.

Het budget van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt voor de komende jaren verhoogd met €1,38 miljard. Dit is een subsidieregeling voor de verduurzaming van woningen of bedrijfspanden, bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen (hybride) warmtepompen, zonneboilers, aansluitingen op een warmtenet en een elektrische kookvoorziening.

SDE++

Het kabinet stelt in 2024 en 2025 opnieuw subsidie beschikbaar voor de SDE++ regeling. De SDE is de belangrijkste regeling waarmee de overheid de productie van duurzame energie en verlaging van de CO2-uitstoot stimuleert. Het totale budget wordt vastgesteld bij de openstelling van de regeling.

Om ondernemers te blijven stimuleren om in verduurzaming te investeren, wordt de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers met 5 jaar – tot en met 2028 – verlengd. De EIA maakt het aantrekkelijker voor ondernemers om in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen te investeren. Het aftrekpercentage wordt 40% vanaf 1 januari 2024.

Qua grote nieuwe plannen of belangrijke subsidiewijzigingen was het dus al met al een rustige Prinsjesdag. Vragen of de vernieuwde plannen invloed hebben op uw innovatie? Neem dan zeker contact met ons op.

Huub Hendriks

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

HUUB HENDRIKS

Managing Consultant

Mail h.hendriks@leap.nlBel 024-711 33 49