Het regeerakkoord Rutte III: de aangekondigde maatregelen om innovatie en duurzaamheid te stimuleren

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben vandaag het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Wij hebben voor u enkele interessante maatregelen uit het regeerakkoord, die betrekking hebben op het stimuleren van innovatie en duurzaamheid, onder elkaar gezet.

  • Het topsectorenbeleid, gericht op samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zal sterker worden gefocust op de economische kansen die de volgende drie grote maatschappelijke thema’s bieden: energietransitie/duurzaamheid; landbouw/water/voedsel; en hightech/nano/fotonica
  • De overheid gaat als launching customer innovatie aanjagen door meer gebruik te maken van de Small Business Innovation Research regeling (SBIR), bijvoorbeeld vanuit Defensie en Rijkswaterstaat
  • Het MKB verdient een krachtiger rol in het innovatiebeleid. De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het MKB worden uitgebreid
  • De stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) wordt verbreed om ook andere emissiereductietechnologieën te stimuleren, onder andere afvang en opslag van koolstofdioxide. Dit kan een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van emissies in de industrie, de elektriciteitssector en afvalverbrandingsinstallaties
  • De innovatiebox is een grondslagversmallend instrument in de vennootschapsbelasting met als uitkomst een effectief tarief van 5%. Dat wordt verhoogd naar 7%
  • In het beroepsonderwijs krijgen vakmensen, techniek en ambacht prioriteit, herwaardering en een nieuwe impuls. Het Techniekpact en het Platform Bètatechniek worden voortgezet
  • Het kabinet investeert 200 miljoen euro per jaar in fundamenteel onderzoek. Daarnaast komt 200 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor toegepast onderzoek. Onderdeel daarvan is een extra investering bij grote technologische instituten die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoet komen en publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen met focus op bèta en techniek
  • ESTEC in Noordwijk is de grootste locatie van het European Space Agency. Gezien het grote belang voor het internationaal aanzien van de Nederlandse hightech industrie zet het kabinet – zonodig met middelen uit de regionale envelop – in op behoud van deze locatie

Uitwerkingen maatregelen van het kabinet Rutte III

De uitwerking van bovenstaande maatregelen in de praktijk moet snel en concreet plaatsvinden om het innovatieve bedrijfsleven te stimuleren verder te gaan dan de gebaande paden. Onze verwachting is dat in het voorjaar van 2018 de eerste concrete mogelijkheden zich voordoen, te weten de stimuleringsmaatregelen voor innovatie en duurzaamheid (MIT en SDE+).

Wat zijn de gevolgen van Rutte III voor uw bedrijf?

Bent u benieuwd naar wat de gevolgen van het kabinet Rutte III voor u zijn? Neem contact op met ons of laat een bel me terug-verzoek achter.

Meer weten?