SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (Samenwerkingsprojecten)

SLIM subsidie

Wilt u meer inzetten op scholing en een leven lang ontwikkelen in uw organisatie met verschillende samenwerkingspartners?
Met de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen) kunt u subsidie krijgen voor allerlei projecten op het gebied van scholing en
ontwikkeling.

DE SLIM-SUBSIDIE AANVRAGEN: WELKE PROJECTEN ZIJN GESCHIKT?

De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten projecten:

  1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;
  3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De regeling is daarmee heel breed inzetbaar. Met name onder het derde onderwerp komen heel veel verschillende projecten rondom scholing voor SLIM-subsidie in aanmerking. De regeling noemt als voorbeelden:

  • Het aansluiten bij een bedrijfsschool of het opzetten of uitbouwen hiervan;
  • Het introduceren van taakroulatie of taakaanpassing, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden ontwikkelen in hun werk;
  • Het ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met de medewerkers, inclusief adviesgesprekken of workshops waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van de vaardigheden van de leidinggevenden hiervoor.

“DE MAXIMALE SUBSIDIE HOOGTE VOOR SAMENWERKINGSPROJECTEN is € 500.000,-!”

DOELGROEP VAN DE SLIM-REGELING

De SLIM-regeling is bedoeld voor het gehele mkb. Daarnaast komen werkgevers uit het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie ook in aanmerking.

De SLIM-subsidie bestaat uit twee verschillende subsidiemogelijkheden: een mogelijkheid voor individuele aanvragers en een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden.

Voor samenwerkingsprojecten is de maximale subsidiehoogte € 500.000,-. Het subsidiepercentage is 60% voor alle betrokkenen. Dat wil zeggen dat de totale kosten van zo’n project € 833.333,- moeten zijn, om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen.
De minimale projectkosten moeten €210.000,- bedragen om in aanmerking te komen.

In afwijking van het bovenstaande geldt voor het 4e onderdeel, het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding in de derde leerweg, een maximaal bedrag van € 2.700,- per praktijkleerplaats. Dit is hetzelfde bedrag als nu via de regeling Praktijkleren beschikbaar is voor praktijkleerplaatsen in andere leerwegen.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn interne loonkosten en externe kosten, die gemaakt worden ter uitvoering van het traject. Bovenop deze kosten komt een vaste opslag van 15% voor alle overige kosten.

SLIM-REGELING (Samenwerkingsprojecten) AANVRAGEN

Individuele projecten voor het grootbedrijf en samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend vanaf 1 juni tot en met 30 juni.
Mochten er in een tijdvak meer aanvragen binnenkomen dan budget beschikbaar is, zal een loting uitgevoerd worden. Vervolgens worden de projecten op basis van lotingsvolgorde beoordeeld.

Individuele SLIM aanvragen kunnen in september weer worden aangevraagd.

Succesvolle aanvragen SLIM-regeling

Voor een drietal bedrijven, Riwo Engineering, Sieplo en Munckhof Fruit Tech Innovators heeft Leap in 2020 met succes de SLIM-samenwerkingssubsidie aangevraagd. Dit initiatief is gericht op het stimuleren van medewerkers om zich op een innovatieve manier te ontwikkelen binnen de eigen organisatie.

Riwo is in 2019 als 2e geëindigd in de ranking van MKB!dee. In dat project lag de focus op het creëren van een leeromgeving voor service engineers waarin specifieke technische problemen in het veld worden gevisualiseerd met behulp van een platform i.c.m. foto-, video- en 3D-modellen, waarbij een slimme combinatie wordt gemaakt met de benodigde technische competenties en soft skills. Dit project is inmiddels in een gevorderd stadium.

Nu de belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling daarmee binnen afzienbare tijd zijn weggenomen, zet Riwo samen met haar samenwerkingspartners Sieplo en Munckhof middels de SLIM-regeling in om de nieuwe leerrijke werkomgeving verder te ontwikkelen en in te bedden in de organisaties. Door ook onderling kennis en ervaring uit te wisselen, ontstaat er meer grip op de best practices en kunnen ook andere MKB-ers hier hun voordeel mee gaan doen.

Ook voor branchevereniging Nevat nam Leap in 2020 het volledige aanvraagproces uit handen, met een positief resultaat. Samen is een programma gebouwd waarin koplopers uit de maakindustrie met elkaar aan de slag gaan met het ontwikkelen van een methodiek om een leercultuur in de organisatie te ontwikkelen. Deze bedrijven delen hun expertise en kennis en staan dus zelf aan de basis van de te ontwikkelen methodiek. Dit zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van een ondersteunende gespreksmethodiek en een gericht opleiding- en ontwikkelplan.

Door de methoden te toetsen in de eigen organisatie ervaren zij direct de voordelen ervan in de praktijk. De te ontwikkelen methodiek biedt in de toekomst NEVAT leden de mogelijkheid om (grotendeels) zelfstandig het leren en ontwikkelen in de eigen organisatie naar een hoger plan te tillen.

Leap Subsidie Specialisten

DIE ENE STAP NEMEN?

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met:

 

BJÖRN VERSTRAATE

Consultant

Mail b.verstraate@leap.nlBel 024-711 33 49