Subsidie voor innovatieve samenwerkingsprojecten: OP Oost

De provincies Gelderland en Overijssel willen met het subsidieprogramma OP Oost €285 miljoen investeren om innovatie binnen het MKB te stimuleren.  Dit programma is gericht op de periode 2014-2020. Jaarlijks worden hiervoor verschillende subsidiemiddelen beschikbaar gesteld.

Een onderdeel hiervan is een subsidie voor samenwerkingsprojecten met een relatief groot projectbudget (> €650.000,-) , genaamd OP Oost Grote R&D samenwerkingsprojecten 2017. Subsidie hiervoor kan worden aangevraagd voor samenwerkingsprojecten gericht op innovatieve ontwikkelingen in de sectoren Agro & Food, Health en High Tech Systemen & Materialen. Een combinatie met een andere sector of een ondersteunende sector (ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie) is ook mogelijk.

De subsidie per deelnemer bedraagt ten minste € 250.000,- en per project maximaal € 2.000.000,-, waarbij het subsidiepercentage 35% tot maximaal 40% van de subsidiabele kosten bedraagt.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze kans, neem dan contact op met Huub Hendriks. Wij kunnen u helpen met het opstellen van de aanvraag om zo de slagingskans voor het verkrijgen van de subsidie te verhogen. Wilt u alvast meer weten over EFRO Oost bekijk dan de subsidiepagina.

Let op: de deadline is 3 oktober en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Belangrijkste voorwaarden voor OP Oost:

*  Subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten kan worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke en samenwerkende organisaties.
*  De projectpartners dienen te zijn gevestigd in Overijssel of Gelderland.
*  Een onderneming gevestigd buiten deze provincies kan meedoen in het consortium wanneer goed wordt onderbouwd dat dit bedrijf bijvoorbeeld specifieke kennis inbrengt en de resultaten voor minstens 95% in Gelderland of Overijssel terecht komen.
*  Er moet minimaal één MKB-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 35% van de kosten maakt en betaalt.
*  Geen van de organisaties in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.
*  De looptijd van een project bedraagt maximaal 5 jaar.

Meer weten?