Subsidie samenwerkingsverband innovatieve ontwikkeling (MIT-regeling)

Subsidie voor innovatieve ontwikkeling in een samenwerkingsverband (MIT-regeling)

Om ondernemers te stimuleren hun innovatiekansen te pakken heeft de overheid een aantal laagdrempelige instrumenten voor het MKB ter beschikking gesteld via de MIT-regeling.

Tot 6 september 2018 is het mogelijk om aanvragen in te dienen voor het instrument R&D-samenwerkingsprojecten. Een R&D-project is gericht op vernieuwing van producten, processen of diensten. De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar. Dit jaar zijn er twee varianten, waarbij de subsidiebijdrage er als volgt uitziet:

  • R&D-samenwerkingsprojecten (klein): is bedoeld voor een samenwerkingsproject door minimaal twee MKB-bedrijven. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, minimaal € 50.000,- en maximaal € 200.000,- per innovatieproject;
  • R&D-samenwerkingsprojecten (groot): is bedoeld voor een samenwerkingsproject door minimaal twee MKB-bedrijven. 35% van de subsidiabele kosten, minimaal € 200.000,- en maximaal € 350.000,- per innovatieproject.

Alle samenwerkingspartner(s) krijgen ieder dus 35% subsidie over het eigen aandeel in de projectkosten. Bijvoorbeeld het (laten) bouwen van een prototype of het opzetten van een testomgeving. Vaak wordt een deel van de subsidie vooraf uitbetaald en een deel na controle achteraf. De projecten worden afgehandeld volgens het tenderprincipe, waarbij alle ingediende aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt.

Meer informatie of een projectidee toetsen?
Neem dan contact op met één van onze consultants op 024-7113349. Zo kunnen we samen jouw bedrijf en de hele sector innoveren en versterken. En wie weet is er nog wel een subsidieregeling interessant zoals het mkb idee.

Meer weten?