Subsidieregeling Duurzame Innovatieve Scheepsbouw binnenkort geopend

Vanaf 15 juli 2017 kunnen aanvragen van Nederlandse scheepswerven worden ingediend voor de Subsidieregeling Duurzame Innovatieve Scheepsbouw (DIS). Een beperkt budget van € 4,6 miljoen moet projecten stimuleren op het gebruik en introductie van experimentele technologieën in de markt voor scheepsnieuwbouw en ombouw op de volgende gebieden:

  • Emissievermindering
  • Alternatieve brandstoffen
  • Geluid
  • Duurzame levenscyclus

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van 30% van het budget (€ 4,6 miljoen).

Scheepswerven die voor onderstaande projecten werkzaamheden uitvoeren, maken kans op subsidie:

  • Zeeschepen of binnenvaartschepen met een minimaal tonnage van 100 bruto ton, bestemd voor het vervoer van passagiers of goederen of voor het verrichten van een speciale dienst (met uitzondering van vissersvaartuigen);
  • Sleepboten met een minimaal vermogen van 365 kW; of
  • Drijvende en bewegende offshore-constructies.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 31 oktober 2017. Echter worden aanvragen toegekend op basis van volgorde van binnenkomst. Dus een vlotte indiening is het advies.

De aanvraag bestaat naast een aanvraagformulier voor de administratieve gegevens over de aanvrager en het project ook uit een projectplan voor de uitvoering van de beoogde innovatie. Meer weten? Neem contact met ons op.

Ook voor andere subsidieregelingen zoals mkb idee kunt u bij ons terecht.

Meer weten?