WBSO-jaarverslag 2021

WBSO-jaarverslag 2021

WBSO-resultaten 2021

De WBSO-regeling is een fiscale korting voor bedrijven en zelfstandigen om innovatie te stimuleren en vormt de hoeksteen van het Nederlandse innovatiebeleid. Middels de WBSO kunnen ondernemingen een fiscale korting ontvangen in de vorm van een afdrachtvermindering op de loonheffing/premie. Inmiddels is het jaarverslag van de WBSO over 2021 gepubliceerd en in dit artikel duiden wij graag de belangrijkste trends.

Algemene trends

Het jaar 2021 stond in het teken van de coronacrisis, waar beperkende maatregelen mondjesmaat plaats maakte voor vaccinaties en het land beetje bij beetje verder open ging. Ondanks de Coronacrisis bleven bedrijven investeren in innovatie en in speur- en ontwikkelingswerk. De WBSO-cijfers over 2021 laten zien dat het aantal R&D projecten, de R&D loonkosten en de R&D niet-loonkosten hoger lagen ten opzichte van 2020. In totaal is hiermee in 2021 € 1,8 miljard aan belastingvoordeel verkregen. Bij Leap zagen we ook dat bedrijven bleven innoveren ondanks de gevolgen van de Coronacrisis. Hierbij blijkt dat een strategische aanpak, waarbij innovatietrajecten zijn ingebed in de langetermijnstrategie van het bedrijf en het binnenhalen van de juiste expertise en financiering, cruciaal zijn voor de continuïteit van onze klanten.

Energietransitie en innovatie in voeding

In het jaarverslag worden ook twee specifieke thema’s uitgelicht. Het eerste thema is energietransitie. De energievoorziening moet structureel veranderen waar fossiele brandstoffen vervangen moeten worden door duurzame energiebronnen. Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is het besparen op energie en het opslaan van duurzaam opgewekte energie. In het jaarverslag komt ook naar voren dat het aantal R&D-projecten ter ontwikkeling van energieopslag of ter ontwikkeling van slimme, duurzame energieoplossingen sterk zijn gegroeid.

Het andere thema in het jaarverslag betreft innovatie in voeding. Innovatie in voeding is nodig om een klimaatneutraal en circulair voedselsysteem te creëren. De laatste vijf jaar zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van gezonde voeding, waarbij het verlagen van de hoeveelheid zout, suiker en vet belangrijk is. Hiernaast zijn, mede om de ecologische voetafdruk van voeding te verlagen, ontwikkelingen op het gebied van vegetarisch en veganistische voeding sinds 2018 sterk gegroeid.

De klanten van Leap zijn dagelijks bezig met het ontwikkelen van de oplossingen van morgen en hierin spelen slimme energieoplossingen een belangrijke rol. Investeren in duurzame en energiebesparende middelen wordt steeds belangrijker, zeker met de hard stijgende energieprijzen en de ontwikkelingen rondom het gebruik van fossiele brandstoffen. Naast de WBSO zien wij dat er op het gebied van de energietransitie en verduurzaming een tal van subsidiemogelijkheden zijn. Denk daarbij aan de verschillende instrumenten van de Topsector Energie, de VEKI, de Energie Investeringsaftrek (EIA), Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Kosten en uitgaven binnen de WBSO

In de WBSO-regeling is het mogelijk om (naast WBSO-uren/-loonkosten) ook kosten en uitgaven voor ontwikkelingsprojecten aan te vragen. Denk hierbij aan kosten voor het vervaardigen van een prototype, uitvoeren van een (destructieve) test, of de aanschaf van speciale testgereedschappen. Om een optimaal WBSO-voordeel te realiseren is het belangrijk op dit vlak de juiste aanpak te hanteren. Bij Leap weten we precies de voor- en nadelen van een begroting met kosten en uitgaven of het hanteren van een forfait.

In het jaarverslag van 2021 zijn ook de resultaten met betrekking tot deze niet-loonkosten opgenomen. Hoewel deze niet-loonkosten in absolute zin in 2021 zijn toegenomen, met ongeveer 10% ten opzichte van 2020, vormen deze geen groter onderdeel van de totale WBSO-kosten. Zo vormen deze niet-loonkosten sinds 2017 ca. 40% van de WBSO. Het is dan ook de vraag in hoeverre veel aanvragers hun WBSO-opbrengsten hebben geoptimaliseerd. Vermoedelijk worden veel investeringen die van belang zijn voor speur- en ontwikkelingswerk nog onvoldoende ondergebracht in de WBSO. Wat we in de praktijk wel veel zien, is dat bedrijven niet goed op de hoogte zijn welke kosten en uitgaven daadwerkelijk opgevoerd mogen worden. In basis mogen alle kosten en investeringen die noodzakelijk zijn voor het R&D werk, en die niet vallen onder de uitsluitingen van paragrafen 6.1, 6.2 en 6.3, opgevoerd worden. Dat betekent dat boutjes en moertjes mogen, maar ook een nieuw laboratorium om onderzoek te kunnen doen, mits deze ingezet worden t.b.v. WBSO.

Een proactieve en strategische aanpak, zoals wij die bij Leap hanteren, kan hier een belangrijke bijdrage in leveren. Een strategische aanpak waarin de ambities van de onderneming en de WBSO-aanvragen optimaal op elkaar zijn afgestemd voorkomt immers dat subsidies en fiscaal voordeel worden misgelopen.

WBSO-jaarverslag 2021
Huub Hendriks

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

HUUB HENDRIKS

Managing Consultant

Mail h.hendriks@leap.nlBel 024-711 33 49