WBSO jaarverslag 2022

WBSO jaarverslag Website

Algemene trends

In 2022 werd de WBSO-regeling door 18.474 bedrijven en 1.010 zelfstandige ondernemers gebruikt, wat een afname betekende in vergelijking met het voorgaande jaar. Desondanks stegen de toegekende kosten voor Research & Development (R&D) met 5,9%. De toegekende uren voor R&D-werkzaamheden kenden een lichte stijging van 1%. Opmerkelijk is dat 97% van de 19.484 ondernemingen die gebruikmaakten van de WBSO-regeling behoort tot het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het mkb blijft dus een belangrijke doelgroep voor deze stimuleringsregeling. Bovendien maakten 2.405 bedrijven en zelfstandig ondernemers gebruik van de startersfaciliteit, wat extra belastingvoordeel oplevert.

 

Energietransitie

De energietransitie, waarbij de overstap wordt gemaakt van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, kreeg veel aandacht in 2022. Energiebesparing en energieopslag vormden cruciale onderdelen van deze transitie. Het aantal toegekende arbeidsjaren voor R&D op het gebied van energieopslag verdubbelde in de afgelopen vijf jaar. Verschillende WBSO-projecten wezen op belangrijke oplossingen voor de energietransitie. De ontwikkeling van slimme, duurzame energieoplossingen en technologieën voor energieopslag kende een sterke groei.

Innovatie in voeding

In de voedingsmiddelensector werd er gestreefd naar een klimaatneutraal en circulair voedselsysteem. Volgens de Wereldvoedselorganisatie (FAO) is een duurzaam voedselsysteem in balans met voeding, gezondheid, cultuur, economie en ecologie. In 2022 benadrukten WBSO-projecten belangrijke innovaties in de sector. De ontwikkelingen rondom vegetarische en veganistische voeding waren aanzienlijk toegenomen sinds 2018. Bedrijven besteedden vijf keer zoveel uren aan R&D op dit gebied in de afgelopen vijf jaar. Ook zagen we een stijging van initiatieven die de ecologische voetafdruk van de Nederlandse voedselconsumptie verkleinen, bijvoorbeeld door de overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten.

 

Kosten en uitgaven binnen de WBSO

In 2022 werden de toegekende kosten voor R&D binnen de WBSO-regeling met 5,9% hoger dan het voorgaande jaar. Bedrijven waren voornemens om ongeveer € 8,2 miljard te investeren in R&D, een recordbedrag sinds de invoering van de WBSO. Uiteindelijk kende de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) € 1,7 miljard aan fiscaal voordeel (S&O-afdrachtvermindering) toe. Het toegekende voordeel was echter lager dan in 2021, omdat de tijdelijke verhoging van parameters in 2021 eenmalig was. Bedrijven die gebruikmaakten van de WBSO benutten uiteindelijk € 1,3 miljard om hun R&D-kosten te verlagen.

In de WBSO-regeling kunnen naast WBSO-uren/-loonkosten ook kosten en uitgaven voor ontwikkelingsprojecten worden aangevraagd. Het is belangrijk om hierbij de juiste aanpak te hanteren voor een optimaal WBSO-voordeel. Uit het jaarverslag van 2022 blijkt dat hoewel de niet-loonkosten in absolute zin zijn gestegen, deze geen groter aandeel vormen van de totale WBSO-kosten. Sinds 2017 bedragen deze kosten ongeveer 40% van het totale voordeel. Vermoedelijk benutten veel aanvragers hun WBSO-opbrengsten nog niet optimaal, waarbij investeringen voor speur- en ontwikkelingswerk mogelijk nog onvoldoende worden ondergebracht in de WBSO-regeling. Bedrijven blijken vaak niet goed op de hoogte te zijn van welke kosten en uitgaven daadwerkelijk opgevoerd mogen worden voor deze regeling. Zowel kleine benodigdheden als grotere investeringen, zoals de aanschaf van speciaal testgereedschap of het opzetten van een nieuw laboratorium voor onderzoek, kunnen in aanmerking komen voor WBSO.

Een proactieve en strategische aanpak, zoals Leap hanteert, helpt bedrijven om optimaal gebruik te maken van de WBSO-regeling en om andere subsidies en fiscale voordelen te verzilveren. Hierbij is het van belang dat de ambities van het bedrijf en de WBSO-aanvragen optimaal op elkaar worden afgestemd, om zo de kwaliteit en continuïteit te waarborgen.

WBSO jaarverslag 2022
Huub Hendriks

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

HUUB HENDRIKS

Managing Consultant

Mail h.hendriks@leap.nlBel 024-711 33 49