Wij stellen graag aan u voor: Mike van Hamersveld

Mike

Vlak na het begin van de coronacrisis in Nederland waren er gelukkig bedrijven die het aandurfde om nieuwe werknemers binnen te halen! Ook al was het even wennen om ergens aan de slag te gaan zonder toekomstige collega’s fysiek te hebben ontmoet, kon ik wel ‘gewoon’ beginnen op kantoor! Na inmiddels bijna een halfjaar in dienst te zijn ben ik dan ook blij dat ik mijn team in Delft allemaal op kantoor heb kunnen leren kennen en toen het nog kon zelfs een aantal klanten al heb kunnen bezoeken.

Tijdens en naast mijn studie Industrial Design aan de TU Eindhoven en de master Strategic Product Design aan de TU Delft ben ik de afgelopen jaren flink bezig geweest met het iteratief bedenken, bouwen en testen van nieuwe businessmodellen, diensten en producten. Hierbij lag de focus op de toekomstbestendigheid van organisaties, visie- en strategieontwikkeling en het co-creëren van nieuwe proposities.

Vernieuwing brengt veel onzekerheid en wordt door velen gezien als enorm risicovol. Ik ben bij Leap begonnen om dit risico omlaag te brengen en zo innovatie te stimuleren. Hier kan ik organisaties uitdagen om te exploreren en hun nieuwe toekomstscenario’s haalbaar maken zodat we allemaal een beetje beter worden.

Binnen het uitgebreide klantenportfolio van Leap kijk ik er dan ook naar uit om samen met al deze organisaties verder de toekomst in te kijken en op basis daarvan kansen in kaart te brengen. Dit alles om hun te helpen de juiste stap naar een mooie toekomst te maken!

Meer weten?