Mazars

Mazars is gespecialiseerd in accountancy, belastingadvies en consultancy. Vanuit schatten aan kennis en ervaring op deze vakgebieden creëert het kansen voor (internationale) ondernemingen, organisaties in de publieke sector, MKB ondernemers en vermogende particulieren.

WBSO en de Innovatiebox

Daar waar elkaars expertises samenkomen op de snijvlakken van subsidie, innovatie, accountancy en fiscaliteit zijn Leap en Mazars een landelijke samenwerking aangegaan. Om innovatieve (technologie)bedrijven juist over de volle breedte van deze terreinen optimaal van dienst te kunnen zijn. Belangrijk voorbeeld hiervan is de combinatie van de WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk, reductie van de belasting op loon voor de ontwikkeling van innovatie producten) in combinatie met de Innovatiebox (reductie van te betalen Vpb op winst uit deze innovatieve producten)

 

Met HR zorgen voor uw medewerkers

Daarnaast adviseert Mazars ondernemers ook op het gebied van werven, selecteren en ontwikkelen. Als HR-consultants hebben zij vaak een initiërende, inspirerende en verbindende rol en worden ingezet voor (interim) werkzaamheden en projecten gericht op het (door)ontwikkelen en professionaliseren van teams en organisaties. Een goed HR-beleid draagt bij aan een goede in-, door- en uitstroom van medewerkers.

Naast de HR-dienstverlening vergroot Mazars, in samenwerking met Leap, de mogelijkheden voor mkb ondernemers om aan de slag te gaan met HR. Middels de SLIM-subsidie kunt u als ondernemer leren en ontwikkelen vanzelfsprekend maken.

Er zijn verschillende aanleidingen om te investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers:

  • Strategische wijzigingen zoals fusie, overname, groei of krimp;
  • Economische en maatschappelijke verandering zoals de coronacrisis;
  • Het anders organiseren van werk om in te kunnen spelen op huidige en/of toekomstige situatie;
  • Technologische ontwikkeling zoals digitalisering;
  • Krapte op de arbeidsmarkt of veel verloop in de organisatie;
  • Goede werknemers blijven binnen en faciliteren in de ontwikkeling.

Deze video laat de samenwerking tussen Leap en Mazars zien:

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Nils Bakker

Managing Partner

n.bakker@leap.nlBel ons