Alfa Laval B.V.

“De uitstekende dienstverlening, daar kan ik kort over zijn, daarom werken wij met Leap. Uitstekende dienstverlening bijvoorbeeld in die zin dat waar wij bij subsidietrajecten natuurlijk verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke invulling, Leap ons perfect aanvult en begeleidt waar het gaat om de op en top correcte inbedding daarvan in allerhande administratieve en procedurele eisen en voorschriften. Neem van mij aan, dat is een hele vracht papierwerk. Waarvoor wij noch de tijd, noch de menskracht, noch de expertise in huis hebben.

“Leap maakt ons het leven makkelijker!”

– Marcel Somers, manager Product Center IGS & EGC bij Alfa Laval Nijmegen

De samenwerking met Leap onderstreept ook het belang van subsidies voor ons als bedrijf. Subsidie-inkomsten zijn voor ons een belangrijke risicoverlager. Met alle extra mogelijkheden van dien om concreet meer aan ontwikkeling toe doen en meer ontwikkelingen af te leveren. Daarmee zetten wij binnen ons wereldwijde concern onze vestiging op zich én ons land als geheel op de kaart als een plek waar op ontwikkelingsbudget nog steeds een prima rendement te maken is.”

Over Alfa Laval

Alfa Laval is wereldwijd marktleider op het gebied van warmtewisselaar-, scheidings- en vloeistofverwerkingstechnieken. Alfa Laval Nijmegen is daarbinnen verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie en wereldwijde verkoop van Exhaust Gas Cleaning (EGC) en Inert GAS (IG) systemen voor toepassingen in de scheepsbouw.
Leap heeft Alfa Laval Nijmegen begeleid bij subsidietrajecten in het kader van de WBSO. Momenteel loopt een aanvraagtraject in het kader van de EU Horizon 2020-subsidieregeling. Dat is een zogeheten Fast Track to Innovation-subsidie waarbij Alfa Laval leiding geeft aan een internationaal consortium van drie partijen in drie EU-landen.