Dutch Good Growth Fund (DGGF) & Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)


Maximale subsidie € 15.000.000
Periode Doorlopend
Type
Bijdrage
Krediet
Type
subsidie
nationaal

Doet u zaken in of met ontwikkelingslanden? Bent u zakelijk actief in opkomende markten? Grote kans dat u daarvoor financiering of verzekeringen nodig heeft. Zo ja, dan kan het aanvragen van een DGGF-subsidie, een subsidie voluit in het kader van het Dutch Good Growth Fund, voor uw bedrijf of organisatie wel eens erg interessant zijn.

Met het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) heeft het Nederlandse bedrijfsleven ook een mogelijkheid om financiële steun voor export of investeringen te krijgen naar landen in de rest van de wereld.

 

DGGF-subsidie: goede buitenlandse zaken!

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Om, hoe logisch, het doen van buitenlandse zaken letterlijk makkelijker te maken. Door de handel met en investeringen in wel 68 landen te ondersteunen.

Deze ondersteuning is met name bedoeld voor Nederlandse MKB-bedrijven en onderverdeeld in:

  • Investeren Nederlands MKB: steun in de vorm van leningen, garanties en participaties met terugbetaalverplichting.
  • Exporteren Nederlands MKB: steun in de vorm van exportkredietverzekeringen en exportfinancieringen.
  • Importeren Nederlands MKB – Supply Chain Finance: importsteun in de vorm van garanties en leningen.
  • Investeringsfondsen lokaal MKB: aanmoediging van ondernemers om  met innovatieve initiatieven te komen.

 

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

DTIF helpt Nederlandse ondernemers om internationaal te ondernemen. Door het verstrekken van een lening, garantie of een combinatie van beiden maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken investeringen (aanvullend op DGGF) in alle landen mogelijk. Het fonds bestaat uit twee onderdelen:

  • Investeren: u wilt investeren in Polen maar krijgt de financiering niet rond? Dit onderdeel kan steun bieden in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties met terugbetaalverplichting. U beschikt hierbij in ieder geval over een goed business plan met voldoende terugbetalingscapaciteit (cashflow) en heeft bij voorkeur een cofinancier, bijvoorbeeld uw bank. De eigen inbreng bedraagt minimaal 20%.
  • Exporteren: u wilt exporteren naar Roemenië maar krijgt geen of onvoldoende bankfinanciering voor uw export? Dit onderdeel biedt een exportkredietverzekering of exportfinanciering aan.

 

DGGF- en DTIF-subsidie aanvragen: wat zijn de verschillen?

DTIF is nauw verwant aan het Dutch Good Growth Fund (DGGF), een belangrijk verschil is de landenfocus. Daar waar DGGF zich richt op ontwikkelingslanden en fragiele staten, focust DTIF op overige buitenlandse markten.

DTIF staat uitsluitend open voor Nederlandse ondernemers (MKB en MKB+), terwijl bij DGGF de focus op Nederlandse of lokale MKB-ondernemingen ligt.

De doorlooptijd van het aanvraagproces wordt sterk bepaald door de informatie die reeds voorhanden is. Indien u wilt investeren, zijn een goed business plan en zicht op financiering die uw huisbankier wel bereid is te verstrekken een belangrijke versneller van het gehele traject.

 

DGGF-subsidie: steun tot wel 15 miljoen euro

De financiering kan oplopen tot €15 miljoen euro. In beide gevallen is het van belang dat de onderneming winstgevend is, over voldoende eigen vermogen beschikt en een track record heeft van meer dan drie jaar. Ook speelt het MVO-beleid een grote rol, ondernemingen dienen zich te conformeren aan IMVO, OESO- en IFC Performance Standards.

De ondersteuning  kan oplopen tot wel € 15.000.000 en wordt onderverdeeld in:

  • Investeren Nederlands MKB: hierbij kunt u financiering krijgen tot maximaal €10 miljoen.
  • Exporteren Nederlands MKB: hierbij kunt u een verzekering afsluiten voor een transactieomvang met een schadevergoeding van maximaal € 15 miljoen, of een financiering (leverancierskrediet) krijgen tot wel € 5 miljoen.
  • Importeren Nederlands MKB – Supply Chain Finance: hierbij kunt u importsteun, in de vorm van garanties en leningen, krijgen tot maximaal € 15 miljoen.
  • Investeringsfondsen lokaal MKB: hierbij krijgt u steun bij het ontwikkelen van lokale, innovatieve initiatieven.

Bekijk de DGGF landenlijst hier.

 

DGGF subsidie aanvragen?

Wilt u de DGGF-regeling aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Maak een afspraak