Innovatiekrediet


Periode Doorlopend
Type
Bijdrage
Krediet
Type
subsidie
nationaal

Werkt u aan de technische ontwikkeling van een nieuw product? Of bent u bezig met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? Kortom: bent u druk met veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief?

Dan zou u daarbij wel eens veel profijt kunnen hebben van het aanvragen van subsidie, in dit geval van het aanvragen van een Innovatiekrediet.

Innovatiekrediet: meer innovatiekracht, meer economische groei!

Het Innovatiekrediet is een subsidie waarmee het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de innovatiekracht en daarmee de duurzame groei van de Nederlandse economie extra kracht wil bijzetten. In die zin dat het Innovatiekrediet, juist in de fase dat ondernemers nog geen of onvoldoende omzet draaien, vooral druk zijn met ontwikkelingen werkend te krijgen en financiering uit eigen middelen dan wel door de markt (nog) geen optie is, ervoor zorgt dat innovatieve projecten toch gefinancierd kunnen worden.

 

“Hoe uniek en kansrijk ook uw ontwikkelingsproject, met ons en het Innovatiekrediet wordt uw slagingskans nog groter!”

 

Innovatiekrediet: aanvragen staat vrij

Of u nu een startend of een al lang(er) gevestigd bedrijf bent. of u nu een klein, middelgroot of groot bedrijf bent. In principe staat het elk bedrijf vrij om Innovatiekrediet aan te vragen.

 

Innovatiekrediet: miljoenen voor technische en klinische ontwikkelingsprojecten

Het budget voor 2021 is vastgesteld op € 60 miljoen: € 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten.

Voor toekenning van het Innovatiekrediet komen projecten in aanmerking die:

 • Technisch innovatief en uitdagend zijn;
 • Een onderbouwd groot marktvoordeel met uitstekend perspectief bieden;
 • Positief bijdragen aan de Nederlandse economie;
 • Op basis van eerder onderzoek aantoonbaar in voldoende mate technisch haalbaar zijn (‘Proof of Principle’);
 • Een systematische en planmatige aanpak van de technische uitdagingen kennen (met een beheerste afbouw van de grootste risico’s en met gekwantificeerde tussentijdse doelstellingen);
 • Met toekenning van het Innovatiekrediet weliswaar volledig zijn gefinancierd, maar waarbij ook nog financiële ruimte is om tegenvallers op te kunnen vangen; hoe u deze overige financiering invult moet op het moment van toekenning dan ook duidelijk zijn;
 • Minimaal € 150.000 aan projectkosten met zich meebrengen;
 • Binnen 5 jaar leiden tot een marktrijp product, proces of dienst; in het geval dat uw project langduriger is, dan kunt u verlenging aanvragen.

 

Innovatiekrediet: aanvullende voorwaarden

Voor een succesvolle aanvraag van een Innovatiekrediet geldt ook nog een aantal aanvullende voorwaarden.

Om te beginnen financiert het Innovatiekrediet risico’s die alleen met risicodragend kapitaal te financieren zijn. Voor het verkrijgen van een Innovatiekrediet moet u dan ook pandovereenkomst (pandakte) tekenen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hierdoor verkrijgt RVO.nl het eerste pandrecht op alle in het project ontwikkelde materiële en immateriële activa. In sommige gevallen kan ook een eerste pandrecht worden gevraagd op bestaande of al aanwezige activa die cruciaal zijn voor de uitvoering van het project.

Tijdens de projectuitvoering moet u om de voortzetting van de kredietverlening zeker te stellen bovendien regelmatig en uitvoerig rapporteren over de voortgang van het project. Daarnaast mag het Innovatiekrediet niet cumuleren met andere overheidssubsidies. Is dat wel aan de orde, dan worden deze subsidies in mindering gebracht op het Innovatiekrediet.

En tot slot: het Innovatiekrediet is niet star maar biedt in de uitvoering alle flexibiliteit om mee te kunnen gaan met projectwijzigingen.

Innovatiekrediet aanvragen?

Wilt u innovatiekrediet aanvragen en weten hoe Leap u hierbij kan helpen?

Maak een afspraak

Thomas Boerrigter

Managing Consultant

Direct bellen

Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00

Heeft u nog vragen?

Neem contact op! Wij staan voor u klaar.

Neem contact met ons op

Wilt u innoveren, groeien of gewoon eens een ander paar ogen naar uw subsidie- innovatie-inspanningen laten kijken? Neem dan nu contact met ons op!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  Thomas Boerrigter

  Managing Consultant

  Of bel direct!
  +31 (0)24 711 33 49

  Ma t/m vrij: 9.00 - 17.00