Succesvolle subsidieaanvragen

MKBidee en SLIM-regeling

Voor een drietal bedrijven, Riwo Engineering, Sieplo en Munckhof Fruit Tech Innovators heeft Leap in 2020 met succes de SLIM-samenwerkingssubsidie aangevraagd. Dit initiatief is gericht op het stimuleren van medewerkers om zich op een innovatieve manier te ontwikkelen binnen de eigen organisatie.

Riwo is in 2019 als 2e geëindigd in de ranking van MKB!dee. In dat project lag de focus op het creëren van een leeromgeving voor service engineers waarin specifieke technische problemen in het veld worden gevisualiseerd met behulp van een platform i.c.m. foto-, video- en 3D-modellen, waarbij een slimme combinatie wordt gemaakt met de benodigde technische competenties en soft skills. Dit project is inmiddels in een gevorderd stadium. Nu de belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling daarmee binnen afzienbare tijd zijn weggenomen, zet Riwo samen met haar samenwerkingspartners Sieplo en Munckhof middels de SLIM-regeling in om de nieuwe leerrijke werkomgeving verder te ontwikkelen en in te bedden in de organisaties.

Door ook onderling kennis en ervaring uit te wisselen, ontstaat er meer grip op de best practices en kunnen ook andere MKB-ers hier hun voordeel mee gaan doen.

SLIM-regeling

Ook voor branchevereniging Nevat nam Leap in 2020 het volledige aanvraagproces uit handen, met een positief resultaat. Samen is een programma gebouwd waarin koplopers uit de maakindustrie met elkaar aan de slag gaan met het ontwikkelen van een methodiek om een leercultuur in de organisatie te ontwikkelen.

Deze bedrijven delen hun expertise en kennis en staan dus zelf aan de basis van de te ontwikkelen methodiek. Dit zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van een ondersteunende gespreksmethodiek en een gericht opleiding- en ontwikkelplan. Door de methoden te toetsen in de eigen organisatie ervaren zij direct de voordelen ervan in de praktijk. De te ontwikkelen methodiek biedt in de toekomst NEVAT leden de mogelijkheid om (grotendeels) zelfstandig het leren en ontwikkelen in de eigen organisatie naar een hoger plan te tillen.