Brabantse subsidieregelingen 2016-2017

De ambitie van de provincie Noord-Brabant is om te behoren tot de top vijf van de meest innovatieve regio’s van Nederland. Om deze ambitie te behalen wil de provincie Noord-Brabant voor MKB-ondernemers het concurrerend vermogen en (duurzame) economische groei vergroten en de werkgelegenheid versterken met de volgende subsidieregelingen:
• Subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant 2016
• Haalbaarheidsstudies (BOM)
• Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

Subsidieregeling Economie en Innovatie

De Subsidieregeling Economie en Innovatie biedt mogelijkheden voor (lokale) ondernemers om een aanvraag in te dienen binnen vier verschillende regio’s met elk een andere focus. Binnen de vier gebieden geldt een subsidie van maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Haalbaarheidsstudie (BOM)

Met de subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie (BOM) wil de provincie Noord-Brabant MKB-bedrijven ondersteunen bij innovatieve ontwikkelingsprojecten, met als doel het vergroten van de slaagskans van deze projecten. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 10.000,-.

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

Het samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) biedt drie financiële regelingen voor ondernemers; het stimuleringsfonds, de SRE-adviesregeling (SAR) en de SRE-investeringsregeling (SIR).

Meer informatie over de subsidieregelingen vindt u in de fact sheet. Wilt u inzichtelijk hebben welke subsidieregelingen mogelijk interessant zijn voor u, bijv. mkb idee? Heeft u een projectidee en ziet u aansluiting? Neem dan contact met ons op.

Meer weten?