Duurzaamheid, innovatie, digitalisering en samenwerking; Prinsjesdag 2022

Binnenhof

Prinsjesdag 2022 wordt voor het bedrijfsleven onder andere gekenmerkt door subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, innovatie, digitalisering en samenwerking. De belangrijkste plannen die voor u van toepassing zijn hebben wij onder elkaar gezet.

 

 

WBSO als basis van de innovatiestimulering

WBSO is en blijft de basis van de innovatiestimulering in Nederland. Het budget wordt in 2023 vastgesteld op € 1.370 miljoen, wat 34 miljoen hoger is dan in 2022! Er heeft geen wijziging plaatsgevonden voor de parameters, deze blijven in 2023 als volgt:

  • Tarief eerste schijf: 32%
  • Grens eerste schijf: € 350.000,-
  • Tarief tweede schijf: 16%
  • Tarief eerste schijf starters: 40%

 

Vul de WBSO-Calculator in om uw WBSO-voordeel in 2023 te berekenen

 

 

MIT-subsidie budget stijgt

Het budget voor de MIT-regeling stijgt in 2023 met € 9 miljoen ten opzichte van 2022. Hierdoor komt meer geld beschikbaar voor haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten.

 

EIA- en MIA-budgetten worden verhoogd

Om bedrijven een extra steun in de rug te geven en vanwege de grotere vraag, verhoogt het kabinet het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) structureel met respectievelijk € 100 miljoen en € 50 miljoen per jaar vanaf 2023. Het extra budget is voornamelijk nodig om ervoor te zorgen dat de bestaande bedrijfsmiddelen gestimuleerd kunnen blijven.

Op dit moment worden de EIA en de MIA geëvalueerd. Deze evaluaties zullen begin 2023 worden afgerond. Als de evaluaties inzichten verschaffen over een aangepaste maar mogelijk doelmatigere budgetverdeling, zal het kabinet de budgetverdeling met ingang van 2024 heroverwegen.

 

VEKI gevoed uit het klimaatfonds

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (VKII, ook VEKI genoemd) wordt in 2023 voortgezet en geïntensiveerd, gevoed met € 28 miljoen extra uit het Klimaatfonds.

 

NIEUW: NIKI voor het eerst open

In 2023 wordt naar verwachting voor het eerst de nieuwe Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI) opengesteld, mede ten behoeve van de in het Coalitieakkoord afgesproken maatwerkaanpak voor de 10 tot 20 grootste uitstoters, gevoed met middelen uit het Klimaatfonds.

De NIKI is gericht op grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologie die niet in de bestaande regelingen passen, vaak vanwege het unieke karakter. Projecten die net als bij de SDE++-regeling ook operationele ondersteuning nodig hebben, zoals elektrisch kraken of groene chemie.

 

Wijziging Vpb-tarief

Het lage Vpb-tarief van 15% geldt in 2022 nog voor de eerste € 395.000,- winst. Vanaf 2023 geldt een 19% Vpb-tarief tot de eerste € 200.000,-, daarboven geldt het hoge Vpb-tarief van 25,8%.

Wilt u de Vpb verlagen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden voor de Innovatiebox te bespreken.

Huub Hendriks

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Huub Hendriks

Managing Consultant

Mail h.hendriks@leap.nlBel 024-711 33 49