Maximale subsidie € 3.000.000
Type
Bijdrage
Bedrag
Type
subsidie
nationaal

VERSNELDE KLIMAATINVESTERINGEN INDUSTRIE

 

De Nederlandse regering heeft als doel om in 2021 de landelijke uitstoot van broeikasgassen te reduceren ten opzichte van 1990. De subsidieregeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie biedt financiële ondersteuning bij investeringen in bedrijfsmiddelen (machines, procesequipment) die de emissie van CO2 en andere broeikasgassen in de industrie verminderen. De ondersteuning is bestemd voor systemen en technieken die een terugverdientijd hebben (zonder de subsidie) van meer dan vijf jaar en waarvan de werking al gedemonstreerd is.

De subsidie heeft de vorm van investeringssteun en mag alleen worden ingezet door de onderneming die met zijn eigen activiteiten een emissiereductie realiseert tijdens de looptijd van het project. Hiervoor heeft de overheid een budget gereserveerd van € 82.000.000,-.

VEKI: subsidiabele activiteiten/projecten

In aanmerking komen investeringen in bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op:

  • energie-efficiëntie in productie (30%),
  • recycling en hergebruik van afval (35%),
  • lokale infrastructuur (50%), of
  • overige CO2-reducerende maatregelen (40%).

De genoemde percentages betreffen de hoogte van de subsidiebijdrage in de subsidiabele kosten. Hiervoor geldt een verhoging van 10% als de aanvrager een middelgrote onderneming is en 20% voor een kleine onderneming. De bepaling van de subsidiabele kosten verschilt per categorie en is veelal gebaseerd op meerkosten ten opzichte van een referentiesituatie.

VEKI-regeling: de doelgroep

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door organisaties die goederen produceren waarbij grondstoffen worden verwerkt, energie distribueren, of afval of afvalwater verwerken. Het project moet gericht zijn op investeringen in de eigen bedrijfsvoering die bijdragen aan de reductie van uitstoot van CO₂ of andere broeikasgassen.

Belangrijkste voorwaarden voor de VEKI subsidie

Om in aanmerking te komen moeten investeringen:

  • Een aantoonbare terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar.
  • Zich in minimaal drie soortgelijke projecten in de Nederlandse industrie bewezen hebben;
  • Geen zekere of voorwaardelijke maatregelen van MJA- of MEE-convenantdeelnemers betreffen.

 

De minimale subsidie bedraagt € 125.000,- of meer.

MEER WETEN?

We helpen u graag verder,
neem contact op met:

 

Bertus Postma

Managing Consultant

b.postma@leap.nlBel ons

Ook voor andere subsidieregelingen zoals mkb idee kunnen wij u verder helpen