EIC Accelerator Pilot: Eerste bevindingen en tips voor nieuwe aanvragen

EIC Accelerator: Eerste bevindingen en tips voor nieuwe aanvragen

Afgelopen 9 oktober heeft Leap de eerste aanvraag ingediend voor de pilot call van het nieuwe Europese instrument dat het SME-Instrument vervangt: de EIC Accelerator Pilot (zie ook onze aankondiging van de EIC Accelerator Pilot eerder dit jaar).

Dit nieuwe programma behoudt de focus op MKB-bedrijven met een innovatief product dichtbij marktintroductie. Enkele belangrijke veranderingen binnen het instrument waren al bekend gemaakt:

  • Het is niet meer mogelijk om een Fase 1 haalbaarheidsstudie uit te voeren. Wél is het mogelijk om binnen het EIC Pathfinder programma subsidie te vragen voor projecten die in een vroegere fase van ontwikkeling zijn – vanaf TRL3/TRL4 en dus verder van de markt staan – dan EIC Accelerator.
  • Naast het aanvragen van een subsidiebedrag (maximaal 70% tot een bedrag van € 2,5 miljoen), is het nu ook mogelijk om tegelijkertijd een investeringsbedrag aan te vragen onder de noemer blended finance voor activiteiten die TRL8 ontstijgen (volledige commerciële uitrol). Hiermee kan het totale financieringsbedrag oplopen tot wel € 17,5 miljoen.
  • De beoordeling van de drie belangrijke criteria ‘Impact’, ‘Excellence’ en ‘Implementation’ blijven hetzelfde. Echter, in de EIC Accelerator heeft ‘Impact’ niet meer de nadruk, maar wordt aan alle criteria evenveel gewicht gehangen.
  • Het beoordelingsproces blijft hetzelfde, bij een voldoende hoge score wordt de organisatie uitgenodigd om te pitchen voor de beoordelingscommissie in Brussel. Wel is veranderd dat de pitch direct bij de aanvraag ingediend moet worden. De pitch mag achteraf ook niet meer aangepast worden.

 

Bevindingen en tips voor een nieuwe aanvraag

Ondanks dat de nieuwe regeling wordt geïntroduceerd als de opvolger van het SME-Instrument, merkt Leap dat het format van de EIC Accelerator Pilot nogal verschilt ten opzichte van het SME-Instrument. Zo zitten er genoeg essentiële verschillen tussen beide formats. Of er voldoende aandacht geschonken wordt aan deze belangrijke punten, kan een goed project maken of breken:

  • De focus op de technologische impact van het innovatieve product, waar binnen het SME-Instrument de nadruk op lag, is echt beduidend minder van belang binnen de EIC Accelerator Pilot.
  • Het EIC Accelerator format moet echt gezien worden als een investeringsaanvraag. Een aanvraag voor funding van de laatste activiteiten waarmee de ondernemer opschaalt en tot break-even komt. Het sub-criterium dat een project non-bankable is, is daarom een belangrijke voorwaarde die goed onderbouwd moet worden.
  • Hiermee wordt er nadrukkelijker gekeken naar de TRL-fase waar het project zich in bevindt. Activiteiten uit TRL 5 (bijv. validatie in pilotomgeving) zijn absoluut uitgesloten.
  • Commerciële activiteiten worden niet gesubsidieerd. Bij de beoordeling van een project kan de Commissie daarom deze niet subsidiabele kosten uit een begroting schrappen. Indien bij de aanvraag is aangegeven dat de Commissie een “counter offer” mag doen, dan kan de Commissie besluiten om toch een bijdrage te geven voor deze niet subsidiabele kosten vanuit het budget voor equity.
  • Scaleup potentie is erg essentieel en is een belangrijk nieuw sub-criterium voor de beoordelingscommissie. Aansluitend op het voorgaande punt is het cruciaal dat je het project beschrijft als één met potentie voor een goede businesscase in Europa. De aanvrager is goed voorbereid en heeft/werkt aan voldoende capaciteit om de verwachte marktvraag te kunnen beantwoorden.
  • Een derde nieuwe sub-criterium is een heldere beschrijving van uitbesteed werk in het project en welke (potentiele) subcontractors hiervoor betrokken worden. Belangrijk is dat er beschreven wordt hoe deze geselecteerd worden, welke afspraken er zijn gemaakt en of deze in lijn zijn met marktconforme voorschriften.

 

Geïnteresseerd?

De eerste stap van het indienen van een aanvraag voor de EIC Accelerator is het toetsen van uw (business- en project)plan. Neem direct contact met ons op om uw projectidee te toetsen of voor meer informatie over de regeling. Ook kunnen wij u helpen bij andere regelingen zoals mkb idee.